Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Begrenset høring - valg av veitrase Kirkekrysset-Meling

Statens vegvesen har igangsatt reguleringsplanarbeid for tilknytning Rogfast. Kvitsøy kommune skal i den sammenheng velge trase Meling – Nordbø v/ Kirkekrysset.

Trasevalget vil danne grunnlag for det videre planarbeidet Statens vegvesenet foretar. Det legger til grunn en konsekvensvurdering for 3 forskjellige alternativer

Høringsfristen: 09/12-11

Høringsuttalelser sendes skriftlig til:

Kvitsøy kommune
4180 Kvitsøy
eller post@kvitsoy.kommune.no


Relevante dokumenter:
Høringsbrev sendt til berørte grunneiere/høringsinstanser
Grunnlagsdokument fra Statens Vegvesen

 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info