Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Kommuneplan 2011-2022 - begrenset høring

Forslag til kommuneplan for Kvitsøy 2010-2022, endringer vedtatt av kommunestyret 27.09.2011, sendes til nytt offentlig ettersyn i 4 uker i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.

Dette er en begrenset høring, det er kun endringene kommunestyret vedtok i arealdelen som skal høres. Høringsbrev er sendt til berørte parter. Instanser som fremmet innsigelser ved det ordinære offentlige ettersynet bes om å ta standpunkt til om innsigelsene kan frafalles på bakgrunn av endringene. Det bes også om at det i svar fra instanser med innsigelsesmyndighet går tydelig frem hva det fremmes innsigelse mot, og hva som er et faglig råd.

Uttalelser til den begrensede høringen merkes med «Kommuneplan» og bes sendt til: post@kvitsoy.kommune.no, eventuelt pr post til Kvitsøy kommune, 4180 Kvitsøy.

Frist for det offentlige ettersyn settes til 1. mars 2011.

For å spare miljøet og av økonomiske hensyn er vedleggene kun tilgjengelig på kommunens nettside. Alle vedlegg er tilgjengelig i menyen til venstre på siden. Dokumentene ligger også tilgjengelig for gjennomsyn på Kommunehuset og biblioteket. På forespørsel kan dokumentene sendes til de som ønsker det. Ta da kontakt med Kvitsøy kommune på post@kvitsoy.kommune.no eller pr telefon 51 73 63 00.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info