Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Godt med en hånd å holde i

Godt med en hånd å holde i

Barnevernet får fast kontortid

For å bli mer tilgjengelig for kommunens innbyggere, vil barnevermtjenesten ha fast kontortid på Kvitsøy annen hver uke fra og med torsdag 27.1.2011.

Kvitsøy kommune har fra høsten 2008 hatt et interkommunalt samarbeid med Stavanger kommune innen barnevernfeltet. Samarbeidet innebærer at det daglige barnevernarbeidet blir utført fra Stavanger kommune som også har myndighet som barnevernfaglig ansvarlig i Kvitsøy kommune.

Barneverntjenesten vil våren 2011 ha faste kontortider på Kvitsøy kommunehus annenhver torsdag fra kl. 08.00 – 11.00. Utover denne kontortiden kan barneverntjenesten kontaktes på tlf. direkte til saksbehandler Anita Kirkerød, 51808944, Anna Djuvik Kro, 51912297 eller bakvakt 97571126. Ved akutthenvendelser utenom kontortid kan barnevernvakten kontaktes, tlf. 51899167.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får hjelp til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barneverntjenesten gir råd og veiledning, undersøker meldinger og iverksetter individuelle hjelpetiltak i eller utenfor hjemmet iht. Lov om barneverntjenester.

Følgende datoer er foreløpig satt opp, men vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer:

 • 27.01.
 • 10.02.
 • 24.02.
 • 10.03. – utgår pga. vinterferie
 • 17.03.
 • 31.03.
 • 14.04.
 • 28.04.
 • 12.05.
 • 26.05.

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info