Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Bilde fra domstol.no

Bilde fra domstol.no

Borgerlig vielse i Kvitsøy kommune

Informasjonsskriv til innbyggere

Fra 1. januar 2018 tilbyr Kvitsøy kommune vielser i kommunal regi. Det er ikke lenger mulig å gifte seg hos domstolen/tingretten. Her vil kommunens innbyggere få den informasjonen de trenger om borgerlig vielse i vår kommune.

1.       Hvor og når kan vi gifte oss?

Vielser foregår hovedsakelig på ukedager, i kontortiden.

Kvitsøy kommune åpner også for at vielse kan skje på utvalgte lørdager. For vielse på lørdager må du bestille tid to måneder i forveien. Vielse skjer i hovedsak på hummermuseet, alternativt i kommunestyresalen, alt etter hva som er ledig og ønskelig. Ved ønske om utendørsvielse kan Steinkorset benyttes. Dersom dere har andre ønsker for steder å gifte dere, så skriver dere dette i søknadsskjemaet.

2.       Hvem foretar vielsen?

Vielse blir foretatt av ordfører Mirjam Ydstebø, varaordfører Gro Andrews Steine eller kommunekasserer, pt. Bernhard Høie. Dersom dere har andre ønsker for hvem som skal foreta vielsen, skriv dette i søknadsskjemaet til kommunen.

3.       Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere/vitner og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielse. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vielsen kan foregå på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk. Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vielse. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Vennligst gi beskjed på forhånd om dette.

Det er lov å fotografere under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

4.       Hva koster det?

Vielse i Kvitsøy kommune er gratis.

5.       Hva må vi gjøre før vi kan gifte oss?

Det første som må gjøres er å sørge for at nødvendige skjemaer og attester fylles ut. Du finner en oversikt over hvilke skjemaer som må fylles ut her:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/

Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Dersom vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Giftemålet må skje innen denne firemåneders-perioden. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Prøvingsattesten leveres til Kvitsøy kommune senest én uke før vielsen finner sted. Prøvingsattesten må leveres originalt, det er ikke tilstrekkelig at den scannes inn og sendes på mail. Attesten kan leveres på kommunehuset i åpningstiden (9-15).

6.       Hvordan bestiller jeg tid til vielse?

Ta kontakt med kommunens sentralbord, tlf. 51736300 eller send e-post. 

Du vil da får all nødvendig informasjon.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info