Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Området ved Grøningen

Området ved Grøningen

Detaljregulering på Grøningen

Ihht Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det herved om igangsetting av detaljergulering av område B2 på Grøningen.

Området er iflg bestemmelser i Kommuneplanens arealdel, vedtatt å reguleres til bolig- og fritidsbebyggelse. Maks 10 leiligheter, inkl. maks 40% fritidsboliger.

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det at det parallelt skal starte opp forhandlinger med sikte på inngå utbyggingsavtale i tilknytning til planforslaget. For resterende del av Grøningen, vil nåv.reguleringsplan, med samme formål og bestemmelser, bli videreført.

Opplysninger om planarbeidet vil bli lagt ut på Kvitsøy kommunes hjemmeside: www.kvitsoy.kommune.no 
Kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding om oppstart.

Event. kommentarer til varslet detaljregulering sendes:
Casa arkitekter AS, Kirkgt. 13, 4006 Stavanger
eller sjur@casaarkitekter.no

innen 15.11.2012

Alle mottatte dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Kart over planområdet

Prosjektskisse

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info