Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Sauer

Sauer

Dyrenemnd for Kvitsøy

Mattilsynet oppnevner dyrenemnder

Mattilsynet oppnevner dyrevernnemnder for å ivareta lekmannsskjønn i dyrevelferdsarbeidet. Nemndene er en del av Mattilsynet. Lekmannsskjønn betyr at man får med vurderinger av personer med praktisk erfaring fra dyrehold. Dyrevernnemndenes myndighet er hjemlet i dyrevernloven. Myndigheten omfatter rett til å foreta inspeksjoner på steder hvor dyr holder til, og rett til å fatte enkeltvedtak og gjennomføre tiltak overfor eiere og innehavere av dyr.

Det er nå opprettet:

Dyrevernnemnd for produksjonsdyr Nord-Vest som omfatter Stavanger, Sola, Randaberg, Kvitsøy og Ytre Ryfylke. Kan kontaktes på tlf: 91 85 77 63.

Dyrevernnemnd for sports- og selskapsdyr i alle kommuner. Kan kontaktes på tlf: 90 53 17 23.

Dyrevernnemnd for fisk i akvakultur i alle kommuner. Kan kontaktes på tlf: 97 50 30 37.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info