Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Rogfast kart

Rogfast kart

E39 ROGFAST

Utlegging av forslag til reguleringsplaner til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplaner for E39 Rogfast og legger disse ut til offentlig ettersyn med bakgrunn i § 3-7 og § 12-10 i plan- og bygningsloven. Planene er utarbeidet i samarbeid med de berørte kommunene.

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for fergefri forbindelse for E39 over Boknafjorden, ved å bygge undersjøisk tunnel mellom Harestad i Randaberg kommune og Arsvågen i Bokn kommune. Kvitsøy kommune knyttes til hovedtunnelen gjennom en egen tunnel. 

Dokumentene finnes på http://www.vegvesen.no/rogfast. Dokumentene er i tillegg lagt ut i papirformat hos Kvitsøy kommune (kommunehuset og biblioteket). Se også Vegvesenets illustrasjonsvideo.

Dokumentene er på offentlig ettersyn i perioden 4. oktober – 20. november 2012. 

Omklassifisering av vegnettet
Samtidig med reguleringsplanen ønsker Statens vegvesen å behandle omklassifisering av berørt vegnett, i tråd med vegloven. Det er utarbeidet en egen sak om dette som sendes til de berørte kommunene. 

Åpnet informasjonsmøte og kontordag
Det arrangeres åpent informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn:
• mandag 22. oktober kl 18 – 20 i aktivitetshallen på Kvitsøy 
Det arrangeres også åpen kontordag:
• mandag 29. oktober kl 13 – 19 på kommunehuset på Kvitsøy. 

Spørsmål – informasjon
Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til: 
• Statens vegvesen: Bjørn Åmdal, tel 950 33 506, e-post bjorn.amdal@vegvesen.no
• Kvitsøy kommune: Irene Risheim Kristiansen, tel 51736313 / 92639220,
e-post:Irene.Risheim.Kristiansen@kvitsoy.kommune.no

Merknader til planforslagene
Merknader sendes til den kommunen som merknadene gjelder, eller til flere kommuner om merknaden gjelder mer enn en kommune. Merk uttalelsen med hvilken kommune og plan nr. den gjelder.

Merknader sendes til:
• Randaberg kommune: Postboks 40, 4096 Randaberg / post@randaberg.kommune.no
• Kvitsøy kommune: 4180 Kvitsøy / post@kvitsoy.kommune.no
• Bokn kommune: Boknatun, 5561 Bokn / post@bokn.kommune.no 

Frist for merknader er 20. november 2012. 

Kommunene behandler innkomne merknader. Alle skriftlige innspill tas med i den videre behandlingen. Statens vegvesen vil også kommentere merknadene og gi innspill. Kommunene vedtar planene etter ettersyn og merknadsbehandling. Det er et mål at dette skal skje i første halvår 2013.
Det sendes eget brev til de direkte berørte grunneierne i de tre kommunene, samt til grunneiere oppå tunnel.

Varslingsbrevet fra Statens Vegvesen

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info