Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Fjordveien 1

Fjordveien 1

Ferjekontrakt Kvitsøy

Mandag 23. oktober var Kvitsøy kommune i møte med Rogaland fylkeskommune for å komme med våre innspill til ny ferjekontrakt.

Sommeren 2019 går gjeldende ferjekontrakt for Kvitsøysambandet ut. I den forbindelse har Formannskapet lagd en samferdselsstrategi for å ha et felles grunnlag for videre arbeid med samferdselstilbudet til Kvitsøy. Et best mulig samferdselstilbud og de konkrete målsettingene for å oppnå det er noe alle politikerne på Kvitsøy står samlet om. I møtet med fylkeskommunen møtte ordfører Mirjam Ydstebø (Felleslisten KrF/frie borgerlige), Varaordfører Gro A Steine (AP/tverrpolitisk), Magnus Arnesen (Kvitsøylisten) og rådmann fra Kvitsøy. Stein Flom Jakobsen (FrP) skulle vært med, men måtte dessverre melde forfall på grunn av sykdom. Hos fylkeskommunen møtte vi fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, leder av Samferdselsutvalget Arne Bergsvåg, Tomas Nesheim (Kolumbus) og administrasjon fra samferdselsavdelingen.

Det var et konstruktivt og godt møte, og her er Kvitsøys innspill: 

INNSPILL FRA KVITSØY KOMMUNE I FORBINDELSE MED NY KONTRAKT I FERJESAMBANDET MEKJARVIK-KVITSØY

Som båtavhengig øykommune er et godt og forutsigbart samferdselstilbud avgjørende for oss. Derfor har vi utarbeidet og vedtatt en samferdselsstrategi for Kvitsøy kommune. Med bakgrunn i denne samferdselsstrategien vil vi komme med våre innspill til fylkeskommunens arbeid og prosess med ny kontrakt for Kvitsøysambandet.

Rogfast er nå endelig vedtatt i Stortinget og anleggsarbeidene på Kvitsøy er planlagt å komme i gang sommeren 2018. Statens vegvesen har skissert at om lag 150-200 personer til enhver tid vil oppholde seg på Kvitsøy i forbindelse med anleggsarbeidet. Med 550 innbyggere betyr dette en betydelig økning i antall personer som vil ha behov for å reise til og fra Kvitsøy. Anleggsarbeidet vil også generere betydelig flere kjøretøy som må transporteres på ferjen.  Det kan bli en mulighet at entreprenørene vil ordne seg med egne båtruter for frakt av personell og biler, men det er naivt å tro at et byggeprosjekt i denne størrelsesordenen ikke vil generere flere reisende med ordinært rutetilbud. Dette må det tas høyde for i ny kontrakt og det er tatt opp av ordfører i referansemøtene Rogfast som avholdes jevnlig, det tas opp i møtet med fylkeskommunen i dag, men vi vil også presisere dette skriftlig. Vi ber om at Rogaland fylkeskommune tar høyde for dette i sine videre planer for Kvitsøysambandet og utvider tilbudet i tråd med dette.

Dagens kontrakt på ferjedrift varer ut august 2019. Fylkeskommunens samferdselssjef Heinzerling har tidligere orientert Kvitsøy kommune om at fylkeskommunens føringer i forbindelse med ny kontrakt for ferjetilbudet til Kvitsøy må bestemmes i slutten av 2017 eller starten av 2018. Dette er bakgrunnen for dagens møte med Rogaland fylkeskommune og Kvitsøy kommune vil med dette formidle hva vårt mål og ønske er:

*12 daglige avganger.

*Sikre overfartstid på 30 minutt.

*Utvidet åpningstid.

*Kapasitet minimum som i dag.

*Kombikortløsning mellom hurtigbåt, ferje og buss.

Kvitsøy kommune stiller seg selvfølgelig tilgjengelig for samarbeid underveis i prosessen med mål om å sikre et best mulig ferjetilbud i årene frem til Rogfast åpner.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info