Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Ordførere i nabokommunene. F.v. Mirjam Ydstebø, Kvitsøy, Henrik Halleland, Finnøy, Kristine Enger, Randaberg og Dagny Sunnanå Hausken, Rennesøy.

Ordførere i nabokommunene. F.v. Mirjam Ydstebø, Kvitsøy, Henrik Halleland, Finnøy, Kristine Enger, Randaberg og Dagny Sunnanå Hausken, Rennesøy.

Forberedelse til naboprat

Mandag 29. februar satte kommunene Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Randaberg seg ned for å forberede nabopraten.

Kommunene har ulike ståsteder for nabopraten. Under møtet var de likevel enige om at prosessen skal resultere i en intensjonsavtale, eller i det minste en skisse til slik avtale, som kan legges fram til høring for innbyggerne i kommunene.

Nabo-kommunene var samstemte i at nabopraten vil medvirke til et bredere utredningsgrunnlag, før kommunestyrene gjør endelige politiske vedtak i kommunereformsaken.

Ambisiøs framdriftsplan
Ordførerene har satt frist til 12. april for å bli ferdig med denne prosessen. Samtidig må arbeidet som skal bli gjort være forsvarlig og ha en kvalitet som holder mål, for å sikre et saklig og godt beslutningsgrunnlag. 

Må forankres
Det er fortsatt ikke avgjort hvordan innbyggerne skal høres i alle kommunene. I Rennesøy og Finnøy er det ønske om å gjennomføre en folkeavstemming, mens Randaberg har valgt spørre-undersøkelse. 

Kommunene er selv ansvarlig for å sikre god politisk forankring av prosessen, slik at forhandlingsutvalgene har nødvendig ryggdekning for å fatte beslutninger. Partene er også innforstått med at Finnøy parallelt med denne prosessen er i gang med og vil videreføre sin naboprat med Stavanger.

Økonomi er viktig
De økonomiske forutsetningene ved etablering av en ny kommune må settes på dagsorden tidlig i prosessen. 

- Hvordan de økonomiske tallene blir for en eventuell ny kommune er det viktig å vite noe om. Vi må derfor gå inn i dette med et riktig grunnlag, selv om økonomien ikke vil være det viktigste i utredningen mellom disse fire kommunene, sier Kvitsøy-ordfører Mirjam Ydstebø, som er pekt ut til å lede forhandlingsmøtene framover.

Prioriterte saker i neste møte
Neste møte blir fredag 11. mars på Randaberg. I dette møtet skal rådmennene legge fram skisse til tematisk innhold og rekkefølge i de planlagte forhandlingsmøtene. I tillegg skal hver kommune presentere sine høyest prioriterte saker og «krav»  - kommunale «vetopunkter» - slik at man kan ta fatt i disse så tidlig som råd er. 

Fremdrift i møter

 • 11 mars: Randaberg
 • 15 mars: Finnøy
 • 12 april: Kvitsøy
 • Det arbeides også for å få til et stormøte 6. april, men tid og sted er ikke endelig avgjort.

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info