Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Hummer under vann

Hummer under vann

Fredningsområde hummer

Vennegjengen på hummermuseet/klekkeriet har i samarbeid med Kvitsøy kommune utarbeidet forslag til fredningsområder for hummer. Høringsfrist for forslaget er satt til 22. mai 2017.

Å opprette fredningsområder for hummer er et av flere virkemidler som bidrar til en mer bærekraftig forvaltning av hummer. I januar 2014 inviterte Fiskeridirektoratet interesserte kystkommuner med i en prosess for å etablere nye fredningsområder for hummer.

Det er konkludert med at området ved Sparholmene vil være best egnet til fredningsområde for hummer. Forslag til fredningsområde ble orientert om i kommunestyremøte 04.04.17 der kommunestyret var positive til å gå videre med prosessen.

Kommunen legger nå i tråd med retningslinjene for prosessen ut forslaget til fredningsområde på høring. Etter at høringsfristen er gått ut må forslaget behandles politisk før det sendes over til Fiskeridirektoratet for videre behandling.

Foreslått området er en øygruppe omgitt av dypere vann som tradisjonelt er kjent som et godt oppvekstområde og fiskeområde for hummer. Områdene mellom holmene består av bunn som passer hummer godt, relativt grunt, mye steinur og grunne viker med finere steinur og skjellsand som passer for mindre hummer. Området er avgrenset til Sparholmene og ca 50 m ut fra land, eller ned til et gitt dyp, og området vil bli ca 1 km2. Dette er innenfor det størrelsesintervallet som Fiskeridirektoratet anbefaler (0,4 – 4,9 km2).

Restriksjoner på fiske og varighet

Det foreslås forbud mot bruk av all fiskeredskap som kan fange hummer. Dette betyr forbud mot all bruk av garn, ruser og teiner hele året.

Fiske med krokredskap vil kunne drives som før.

Når høringen er gjennomført, må forslaget politisk behandles i Kvitsøy kommune før det sendes til Fiskeridirektoratet for videre behandling.

Høringsinnspill kan sendes til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy eller post@kvitsoy.kommune.no

Høringsfrist

Mandag 22.mai 2017.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info