Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Med rogfast forsvinner ferja som i skodda

Med rogfast forsvinner ferja som i skodda

Grunnboringer i sjøen vedr Rogfast

Multiconsult AS skal, på oppdrag for Statens vegvesen Rgion vest, utføre grunnboringer i sjøen for akutelle massedeponier for Rogfast.

Ett av deponiene skal ligge nord for Krossøy i Kvitsøy kommune, jfr. kartutsnitt i målestokk 1:5.000 som viser omtrentelig utstrekning av undersøkelsesområdet.

Grunnundersøkelsene vil bli utført med borrigg fastmontert i borebåten "M/B Frøy". Denne ankrer seg opp ved hjelp av egne dregger, som flyttes for egen maskin ved behov i forhold til aktuelle borlokaliteter.

Undersøkelsene på Kvitsøy planlegges igangsatt i uke 16/2012 og antas vil pågå over 4-6 uker.

Vennligst angi om det ligger ledninger, kabler eller andre konstruksjoner i sjøen i området. Multiconsult vil ta kontakt for påvisning dersom det blir konflikt mellom deres borpunkter og installasjoner i grunnen.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info