Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Fra venstre: Ordfører Mirjam Ydstebø, Grethe Bodil Meling, Kjersti Espevik, Monika Høie, Anne Marie Svendsen, Janne Holgersen Olsen, Anne Christine Helgeland, Anne Grete Marthinussen, Eugenie Prøis Lunde, Ingve Lunde, Toril Knutsen. Reidun Ydstebø var ikk

Fra venstre: Ordfører Mirjam Ydstebø, Grethe Bodil Meling, Kjersti Espevik, Monika Høie, Anne Marie Svendsen, Janne Holgersen Olsen, Anne Christine Helgeland, Anne Grete Marthinussen, Eugenie Prøis Lunde, Ingve Lunde, Toril Knutsen. Reidun Ydstebø var ikk

Heder til kommuneansatte

Onsdag 25. januar inviterte ordføreren alle ansatte til mottakelse, og jubilanter i kommunen ble spesielt hedret med gaver og blomster.

Det har blitt en tradisjon at ordføreren i Kvitsøy kommune inviterer kommunens ansatte til en sammenkomst hvert år i januar.  Festkvelden ble åpnet med et flott musikkstykke for piano og sang, framført av 2 elever ved kulturskolen, Mina Buvig Stenseth og Ragna Andrew Steine.

Ordfører Mirjam Ydstebø benyttet så anledningen til en velkomsthilsen til alle ansatte, hvor hun takket for det gode arbeidet som gjøres i kommunen. Hun fremhevet at innbyggerne i kommunen er godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud. Det er dere som til daglig arbeider i kommunen vi må takke for at det er slik, understreket hun.  Ordføreren tok seg også tid til betraktninger om utviklingen av Kvitsøysamfunnet i påvente av Rogfast, og til å reflektere om regionale problemstillinger som for eksempel mangel på kvalifisert arbeidskraft i Rogaland. I sin tale understreket hun at hun er ydmyk overfor sin nye oppgave, men at det er både spennende, utfordrende og kjekt å være ordfører i en så flott kommune som Kvitsøy. Ordfører fikk mye og hjertelig applaus for sin første tale til kommunens ansatte.

Høydepunktet på den årlige festen er alltid utdelingen av erkjentlighetsgaver til kommunens ansatte. I år var det mange som skulle hedres for lang og god tjeneste, blant dem også 3 medarbeidere som nå blir pensjonister. Ordføreren takket for innsatsen og fant gode og personlige ord for alle som skulle hedres.

Pensjonister etter lang og god tjeneste i kommunen.
Anne Marie Svendsen går nå av som biblioteksjef etter 35 år i kommunen, og fortjener en stor takk for det engasjerte arbeidet hun har utført som både lærer og biblioteksjef gjennom alle årene i Kvitsøy kommune. Adjunkt Eugenie Preus Lunde er viden kjent for mange gode initiativer og stort kulturelt engasjement i kommunen. På festen ble hun hedret for sitt gode arbeid i kommunen gjennom 34 år. Lektor Ingve Lunde har vært skolens svært kompetente ”naturfaglærer gjennom tidene”. Han ble hedret for 36 års trofast tjeneste på Kvitsøy skole.

Gullklokke
En fin gullklokke for 25 års tjeneste i kommunen fikk sekretær Anne Grethe Martinussen, hjelpepleier Toril Knutsen, SFO leder Janne Kristin Olsen, barnehageassistent Anne Kristin Helgeland og hjelpepleier Reidun Ydstebø.

10 års jubileum
En stor takk for 10 års tjeneste i kommunen fikk hjelpepleier Monika Høie, legesekretær Kjersti Espevik og barnehageassistent Grethe Meling.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info