Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Høring om Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister.

Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kvitsøy kommune har utarbeidet kriterier for tildeling av plasser. Disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal være trådt i kraft 1.7.2017.

Kommunene har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstjenester, og at disse tjenestene er forsvarlige. Tjenestemottakerne skal ha krav på nødvendige og forsvarlige tjenester, uavhengig om de står på en venteliste eller ikke.

Høringsfrist 1. mai 2017 

 

 


Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info