Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Døren på gløtt for bredbåndsutbygging på Kvitsøy...

Døren på gløtt for bredbåndsutbygging på Kvitsøy...

Høringsforslag - Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging Kvitsøy

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene.

Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av høyhastighetsbredbånd i distriktene. Regjeringen har delegert til Post og teletilsynet (PT) å administrere ordningen. Fylkeskommunen er i den forbindelse bedt om å sende en samlet rangert søknad til PT på vegne av hele fylket. Det er definert seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:

 1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
 2. Kostnadseffektivitet
 3. Lokal medfinansiering
 4. Plan for bærekraftig drift
 5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
 6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesida til Post og teletilsynet: www.npt.no

Kvitsøy kommune ønsker å søke om utbedring og utbygging av eksisterende bredbåndstilbud. Innbyggerne bør få tilgang til høykapasitetstilbud (NGA*, over 30 Mbit/s) som ikke har volumbegrensning og som har like god hastighet både på opp- og nedlastning. Arbeidet må legges ut på anbud. På Kvitsøy er de aktuelle geografiske områdene listet opp nedenfor. Merk at ikke alle boligene/fritidsboligene innenfor området vil være inkludert i prosjektet på grunn av boligens særskilte beliggenhet. Følgende områder er foreløpig inkludert i prosjektet:

 1. Ydstebø – Håland – Skjerastraen
 2. Vollsøy boligfelt
 3. Vollsøy industriområde
 4. Meling – Nordbø
 5. Nordbøhagen – Langøy
 6. Leiasundet
 7. Krågøy

Kunngjøringen gjøres tilgjengelig på kommunens oppslagstavler og hjemmeside. Kvitsøy kommune vil oppfordre innbyggere og næringsliv, samt lag og foreninger  til å komme med  innspill til søknaden innen 29.mai 2014. Disse sendes per e-post til post@kvitsoy.kommune.no eller leveres i forseglet konvolutt i resepsjonen på Kvitsøy kommunehus. Merkes: Høringsuttalelse bredbåndsutbygging Kvitsøy

Kontaktpersoner ved eventuelle spørsmål: Ingeborg Skjerpe tlf: 5173 63 11

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info