Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Hummermuseet med "tak over tak".

Hummermuseet med "tak over tak".

Hummermuseet gjenreises

Hummermuseet har nå fått nye vegger og tak på plass etter brannen, som dessverre ødela bygget i mai.

Etter brannen i mai har det vært stor aktivitet på branntomten. Først måtte alle gjenstander tas ut og registres som tapt eller reddet. Så måtte alt som var brannskadet av bygg rives ned, og det måtte tørkes og luftes. Presenning ble satt opp som tak (tak over tak) for å holde bygget tett, og det har ikke vært helt lett med plastikktak i denne stormfulle høsten vi har hatt. Men nå er presenningen nede og nytt tak er på. Bygget er tett og de innvendige arbeidene kan starte. Men først må det tørkes og sjekkes for at sot og brannlukt er helt borte.

I alt det triste med brannen så kommunestyre behov for å gjøre noe. Det var mye dugnad og minner og felleseie som ble berørt av brannen. Rett før sommerferien i år bevilget kommunestyret 2 millioner for å gjenreise og videreutvikle Hummermuseet, og nedsatte en arbeidsgruppe for arbeidet. Selve hummermuseet var godt forsikret og alt gjeldene brannen blir gjenreist på forsikringen.

Arbeidsgruppen så på muligheter for universell utforming av Hummermuseet. Når en har et så flott museum ønsker en at det er et bygg som alle kan besøke og dra nytte av. En felles utforming for ny inngang mellom fiskemottaket og hummermuseet gir en universell tilgang for alle etasjer i begge bygg. I tillegg var det også behov for rehabilitering av tak og vegger på det gamle fiskemottaket. Sist vinter holdt taket på å blåse av og regnet kommer inn i øverste etasje. Videre ønsket arbeidsgruppen å føre opp det gamle tilbygget til Hummermuseet som et selvstendig lite bygg på siden for å få en større fysisk adskillelse til hummerklekkeriet (Norwegian Lobsterfarm). Samtidig ønskes det tettere tilknytning av klekkeriet i museumsutstillingen da de byr på levende hummer, rett inn i historien som hummermuseet forteller. Arkitekt Ole Trodahl utformet gode tegninger for de ulike ønskene.

Fiskemottaket, hummermuseet med trapperom imellom, og tilbygget i ny form. Arkitekt Ole Trodahl.
Tegninger fra arkitekt Trodahl. Fiskemottaket, trapperommet, hummermuseet og tilbygget i ny form. Sett fra sjøsiden.

Ryfylkemuseet har ansvar for utstillingen og gjenstandene og vil finne ut hva som trengs til gjenåpningen av utstillingene, både av planer og gjenstander. Ca halvparten av gjenstandene er gått tapt. Kommunen er svært takknemlig for lovnaden om at gjenreisning av utstillingen vil inngå i de prioiterte planene for Ryfylkemuseet i 2012.  

Hummer er Kvitsøykultur, men også viktig for hele regionen og landet. Et så flott hummermuseum og med så mange muligheter må vi være flere om å utvikle. Rogaland Fylkeskommune er helt enig i dette og ser museet som så viktig at de allerede har bevilget 1,5 millioner til videreutviklingen, samtidig som de er med oss og arbeider videre for de neste millionene av totalt 3 millioner som fylkeskommuen ble søkt om. SR-bank har også fått en søknad om støtte fra kommunen.

Fremover er det innsamling av gjenstander, de innvendige arbeidene med hummermuseet, nytt trapperom/mellombygg, renovering av fiskemottaket og gjenreisning av tilbygget som står i fokus. Anbudet for arbeidet (som ikke gjøres av forsikringen) er ute med frist til 01. februar. Det arbeides også med en helhetlig plan for hummermuseet og mulighetene knyttet til området basert på den nye bygningsmassen.  

Tilbygget, hummermuseet, felles ny inngang i midten og det gamle fiskemottaket. Arkitekt Ole Trodahl.
Tegninger fra arkitekt Trodahl. Tilbygget i ny form, hummermuseet, trapperommet, og fiskemottaket. Sett fra parkeringsplassen.

Forhåpentligvis går alt etter planen slik at vi i løpet av 2012 kan åpne Hummermuseet på nytt. Det skal bli en glede! Takk til alle som bidrar i prosessen med videreutviklingen av hummermuseet!

 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info