Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Bilde fra ferjeutsikt

Bilde fra ferjeutsikt

Hurtigbåttilbudet og reserveferje

Det arbeides med den varslede endringen i hurtigbåttilbudet ettermiddagstid.

Båt-tilbudet til Kvitsøy er en av de viktigste politiske saken på Kvitsøy, og problemstillinger knyttet til dette har høy prioritet. Alle henvendelser angående temaet fra innbyggerne tas med videre i samarbeidene med Norled, Kolumbus og fylkeskommune.

I den senere tid har for dårlig reserveferje og en varslet endring av hurtigbåtavgangen fra Stavanger vært et tema. Begge disse sakene er viktige og det brukes mye tid på å fremme Kvitsøys interesser overfor ansvarlige parter, og det jobbes for å få til gode løsninger. Som ordfører vet jeg at dette er den viktigst saken for de aller fleste på Kvitsøy og det er min jobb og mitt ansvar å ivareta dette på vegne av dere.

Når det gjelder reserveferjen og innstillinger i «dårlig» vær, er det ingen krav til at det blir satt inn annen båt i henhold til kontrakten. Jeg har selvfølgelig stilt spørsmål ved om det er dårlig vær eller ferjemateriellet som er grunnen til de innstillingene vi opplevde når reserveferjen Stord gikk i sambandet nå i høst. Dette ble tatt opp direkte med Norled, med fylkets samferdselssjef og med samferdselspolitikere i fylket. Det er også sendt brev om saken (vedlegg).

Jeg har vært i tett kontakt med Kolumbus angående endringen i hurtigbåt-tilbudet. Dialogen har ikke gitt de resultatene vi ønsket, og dermed er det sendt et brev fra et samlet Kommunestyre til samferdselspolitikerne i fylket og til media (vedlegg).

Det jobbes selvfølgelig aktivt videre med denne saken.

Mirjam Ydstebø
Ordfører

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info