Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Fra området ved Krågøy

Fra området ved Krågøy

Informasjon om grunnboring i forbindelse med ROGFAST

Multiconsult AS skal, på oppdrag for Statens vegvesen Region vest, utføre grunnboringer i sjøen for aktuelt massedeponi for Rogfast mellom Krågøy og Jartholmen på Kvitsøy (i forbindelse med at det våren 2012 ble utført boringer nord for Krossøy, ble det i april 2012 søkt om å få utføre supplerende boringer i det samme området, men undersøkelsene her ble da ikke igangsatt). Det nå aktuelle boreområdet er merket med grønn farge (maks område som skal bores mars-mai 2014) på vedlagte kartutsnitt i målestokk 1:10.000.

Grunnundersøkelsene vil bli utført med borrigg fastmontert i borebåten "M/B Frøy". Denne ankrer seg opp ved hjelp av egne dregger, som flyttes for egen maskin ved behov i forhold til aktuelle borlokaliteter.

Undersøkelsene planlegges utført i perioden mars-mai 2014.

Vennligst angi om det ligger ledninger, kabler eller andre konstruksjoner i sjøen i det aktuelle boreområdet.

Multiconsult AS vil ta kontakt for påvisning dersom det blir konflikt mellom våre borpunkter og installasjoner i grunnen.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info