Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Arkivskap med journaler

Arkivskap med journaler

Innføring av kjernejournal

Kjernejournal er under utprøving i Stavanger- og Trondheimsområdet, og nå utvides utprøvningen til å dekke flere av innbyggerne som sokner til både St.Olavs hospital og Stavanger Universitetssykehus.

I Stavangerregionen betyr det at 10.september får 185.00 nye innbyggere en kjernejournal, og totalt er 350.000 innbyggere med i utprøvingen. Nå vil innbyggerne i Kvitsøy også få kjernejournal.

Kjernejournal er elektronisk løsning som kommer i tillegg til pasientjournalene du har hos fastlege, legevakt og sykehus. Helsepersonell har tilgang til kjernejournal via en egen helsepersonellportal og innbyggere via "min helse" på helsenorge.no. Helsedirektoratet er ansvarlige for utviklingen av kjernejournal.

Kjernejournal er at utvalgte og viktige opplysninger om din helse skal raskt kunne gjøres tilgjengelig for helsepersonell. Dette skal øke tryggheten og vil kunne redde liv. Innbyggerne selv vil kunne se og legge inn opplysninger i sin kjernejournal via helsenorge.no. Dette er helt nytt, og på denne måten vil en ha bedre tilgang til egne helseopplysninger. 

Formålet med kjernejournal er å gi tryggere helsehjelp, bedre samhandling i helsetjenesten og øke pasientmedvirkningen.

Kjernejournal opprettes automatisk i din kommune i løpet av september. Alle som har folkeregistrert adresse i den samme kommunen vil få en kjernejournal, såfremt du ikke allerede har reservert deg. 

helsenorge.no
På offentlig helseportal www.helsenorge.no får innbyggerne tilgang til opplysningene i kjernejournal ved å logge seg på med sin elektroniske ID. Kjernejournal er en av flere tjenester du kan se på denne siden. Her finnes også oversikt over fastlege, resepter og egenandeler, i tilleggg til andre selvbetjeningstjenester. 

Innholdet i kjernejournal
Opplysningene i kjernejournal hentes hovedsaklig fra offentlige registre. I tillegg kan leger som behandler deg registrere kritisk informasjon, og du kan selv legge inn noen opplysninger. Kjernejournal inneholder en oversikt over hvilke legemidler du har hentet på resept på apotek, besøk du har hatt på sykehus, alvorlige allergier eller lidelser (kritisk informasjon), hvem som er fastlegen din, og noen opplysninger om din familie.  I oppstarten kan noe informasjon være tom i og med dette legges inn etterhvert.

Du vil også få mulighet til å legge inn opplysninger om hvem som er din nærmeste pårørende, om du har spesielle kommunikasjonsbehov og om din egen sykehistorie. I tillegg vil du kunne ta stilling til om du ønsker å ha en kjernejournal eller legge inn noen begrensninger for bruk.

I løpet av høsten 2014 vil legevakt, akuttmottak og AMK sentralen ved sykehuset, og fastlegene, begynne å bruke kjernejournal.

Reservere eller sperre opplysninger
Ønsker du ikke å ha kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no og gå til innstillingene i din kjernejournal. Hvis du velger å reservere deg betyr det at alle opplysninger blir slettet fra kjernejournalen, og at nye opplysninger ikke blir samlet inn. Reservasjonen påvirker ikke de journalene man har hos fastlege eller andre steder.

Man kan beholde kjernejournal, men reservere seg mot at det skal være mulig å logge seg inn for å se den via helsenorge.no. Da kan man ikke se sin egen kjernejournal, men den blir tilgjengelig for helsepersonell i et lukket nett. Innbyggere kan også sperre hele eller deler av kjernejournal slik at helsepersonell må spørre innbyggeren om samtykke for å se opplysningene.

Les mer om kjernejournal på www.helsenorge.no/kjernejournal

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info