Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Kvitsøy

Kvitsøy

Invitasjon til folkemøte og folkeavstemning i forbindelse med kommunereform

Folkemøte 24.05.2016 og folkeavstemning 01.06.2016

I forbindelse med regjeringens arbeid med kommunereform og ny kommunestruktur, har Kvitsøy kommune deltatt i utredningsarbeid med andre kommuner. Både med småkommuner gjennom «Øykommuneprosjektet» og med omkringliggende kommuner Finnøy, Rennesøy og Randaberg om en ny Utstein kommune (intensjonsavtale).

Innen 1. juli 2016 skal kommunene melde tilbake til Fylkesmannen hvilket arbeid som er gjort ift. kommunestruktur og sammenslåing, og hvilket vedtak som kommunestyret i Kvitsøy har fattet i sitt møte den 14. juni 2016.

Kommunestyret ønsker i den forbindelse å høre befolkningen i en rådgivende folkeavstemning i spørsmålet om kommunesammenslåing i perioden 25. mai – 1. juni 2016. I forkant av folkeavstemningen vil det arrangeres et folkemøte den 24. mai kl. 19.00 i sosialrommet i aktivitetshallen.

Folkemøte

Tidspunkt: 24.05.2016 kl. 19.00

Sted: Sosialrom aktivitetshallen

 •  Innlegg om «Utstein-alternativet» v/ Svein Helgesen
 • Innlegg om øykommunerapport og Kvitsøy som egen kommune Svein Frisvoll fra Bygdeforskning

Fylkesmannen er også invitert.

Alle ønskes velkommen!

Folkeavstemning

Sted: Kommunehuset (valglokale)

Tidspunkt:  25.05.2016 kl. 09.00 – 15.30

                   26.05.2016 kl. 09.00 – 15.30

                   27.05.2016 kl. 09.00 – 15.30

                   29.05.2016 kl. 14.00 – 17.30 (søndag)

                   30.05.2016 kl. 09.00 – 15.30

                   31.05.2016 kl. 09.00 – 15.30

                   01.06.2016 kl. 09.00 – 18.00

 •  Alle som er registrert i manntallet i Kvitsøy kommune og som har medbragt gyldig legitimasjon kan avgi stemme.
 • Ta kontakt med kommunen hvis det er medisinske årsaker til at man ikke kan komme seg til valglokalet. Det er ikke anledning til å avgi stemme i annen kommune.

Resultatet av folkeavstemningen offentliggjøres torsdag 02. juni av ordføreren.

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info