Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Boligtomt til salgs på Longøy, Kvitsøy

Boligtomt til salgs på Longøy, Kvitsøy

Kommunal boligtomt for salg

Kvitsøy kommune har en eneboligtomt for salg i boligfeltet Longøy i Leiasundet.

Den aktuelle tomten er tomt nr 5,  i det nye boligfeltet på Longøy ved Leiasundet (se skisse i prospekt). Tomten selges med tinglyst festerett for sjøhus og båt i felles båthavn integrert i boligfeltet. Boligfeltet har et fellesområde med badeplass, hvor det i tillegg er muligheter for lek og ballspill m.m. Kvitsøy kommune har en såkalt null-grense for eiendomsbesittelse, dvs. boplikt. Dette betyr at boligtomter ikke kan kjøpes for fremleie, utleie eller fritidsformål. 

Det er vedtatt tildelingskriterier for de kommunale tomtene basert på kommunens ønske om selvkostfinansiert utbygging, og tilrettelegging for unge førstegangsetablerere- og familier. Se tildelingskriterier i prospektet.

Tomtetildelingen vil skje ved rangering av søkere etter kommunens tildelingskriterier, og evt. ved loddtrekning dersom flere av søkerne har lik prioritet. 

Søknadsfrist:  1. desember 2011

Søknad sendes: Kvitsøy kommune
4180 Kvitsøy
post@kvitsoy.kommune.no 


Relevante dokumenter:
Prospekt
Kjøpsbetingelser
Søknadsskjema

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info