Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Kommunale avgifter 1. termin.

Kommunal avgifter 1.termin

Faktura sendes halvårlig og til hjemmelshaver

Fra 2017 faktureres kommunale avgifter 2 ganger i året, likt som for omkringliggende kommuner. Vi sender faktura til hjemmelshaver, ikke til leietager eller annen regningsmottager. Hvis du gir fakturaen videre til en annen enn hjemmelshaver for betaling, er det viktig at disse IKKE oppretter e-faktura eller avtalegiro når de betaler denne faktura. Da opprettes nemlig e-faktura eller avtalegiro på alle faktura som Kvitsøy kommune sender til hjemmelshaver. Det skjer fordi e-faktura og avtalegiro er knyttet opp til hjemmelshaver sitt kundenummer som er de fire første sifrene i KID-nummeret på fakturaen.

For 2017 er det i tillegg vesentlig endret oppsett for utregning av vann og avløpsgebyrer på grunn av tidligere vedtatt forskrift. Dette er også beskrevet i budsjett 2017, og i utsendt brev fra kommunen. Her er et lite sammendrag: Hovedforskjellen fra tidligere er at vann og avløpsavgiften betales etter en fast del og en variabel del. Alle skal betale den faste delen og den er lik for alle. For den variable delen kan du velge om du enten vil betale etter m2 størrelse på huset eller vannmålerforbruk. Se prislisten til Kvitsøy kommune for oversikt over de ulike prisene.

Vi har sendt ut brev hvor vi har bedt om denne informasjonen. For de som ha svart på brevet er denne informasjonen registrert. Hvis du er usikker på hva som vil være det rimeligste alternativet for din husstand, kan dette drøftes med kommunen sin VAR-avdelingen som drives av Anne Marit Eikeland fra Ivar. ivar@kvitsoy.kommune.no Vannforbruk på gårdene avregnes med vannmåler som standard, og leses av i desember for 2017. Tidligere år vil bli etter fakturert gårdsbrukene. Vanlige husstander kan be om vannmåleravregning. Kommunen kjøper inn målerne, men du må selv bekoste installasjon av vannmåler. I desember vil du få beskjed om å lese av måleren. Noen husstander har vannmåler fra tidligere, som ikke har vært i bruk på en stund. Hvis dere krysset av for dette på tilbakemeldingsskjemaet vi sendte dere har vi lagt dere inn med avregning etter vannmåler. Skulle dere ev. ikke ønske avregning etter vannmåler , ta kontakt med IVAR og be om avregning etter størrelse på huset som også er et alternativ ref. ovenfor. Har dere ikke mottatt registreringsskjema VAR så finnes det i fanen til høyre.

Fyll ut og send til ivar@kvitsoy.kommune.no.

Ettersom det nå er sommerferieavvikling og halvårlig faktura betyr et større beløp er forfallsdato satt til 20. august.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info