Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Ydstebøhavn

Ydstebøhavn

Kulturmidler 2011

Kommunestyret har inneværende år bevilget 250.000 i tilskudd til lag og foreninger, og søknadsfrist er 01.mai.

Midlene tildeles etter følgende kriterier:

Alle tiltak innenfor kulturområdet kan i prinsippet få tilskudd. Kulturrådet fordeler midlene fritt etter vurdering av hvilke sider av kulturarbeidet som trenger styrking.
 

 1. Tilskuddet gis til lag, foreninger og klubber med grunnlag i støtte/behov til virksom­­­hetens aktiviteter og antall aktive medlemmer.
 2. Nye lag gis startstilskudd.
 3. Det må leveres årsregnskap for 2010.
 4. Tiltak som retter seg mot barn og ungdom prioriteres.

Søknad skal skrives på eget skjema, og vedlagt skal det være regnskap, budsjett og medlemsliste. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. 

Søknadsfrist er satt til 01. mai 2011.

Sendes:
Kvitsøy kommune
4180 Kvitsøy 

Ved spørsmål ta kontakt på telefon: 51 73 63 00

Søknadsskjema kulturmidler 2011

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info