Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Blomster

Blomster

Kulturmidler 2015

Det lyses ut kulturmidler hvor frivillige lag og foreninger er velkommen til å søke innen fristen 01. mai 2015.

Kulturmidlene tildeles etter følgende kriterier:

Alle tiltak innenfor kulturområdet kan i prinsippet få tilskudd. Formannskapet fordeler midlene fritt etter vurdering av hvilke sider av kulturarbeidet som trenger styrking.

1. Tilskuddet gis til lag, foreninger og klubber med grunnlag i støtte/behov til virksomhetens aktiviteter og antall aktive medlemmer.

2. Nye lag gis startstilskudd.

3. Det må leveres årsregnskap for 2014.

4. Tiltak som retter seg mot barn og ungdom prioriteres.

Søknad skal skrives på eget skjema, og vedlagt skal det være regnskap, budsjett og medlemsliste. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist er satt til 01. mai 2015.

Sendes:
Kvitsøy kommune
Kommunehusveien 6
4180 Kvitsøy

Ved spørsmål ta kontakt på telefon: 51 73 63 00

Søknadsskjema kan fås på kommunehuset eller lastes ned her.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info