Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Kulturlandskap Håland

Kulturlandskap Håland

Kulturmidler 2016

Søknadsfrist 01. mai 2016

Kulturmidlene tildeles etter følgende kriterier:

Alle tiltak innenfor kulturområdet kan i prinsippet få tilskudd. Formannskapet fordeler midlene fritt etter vurdering av hvilke sider av kulturarbeidet som trenger styrking.

1. Tilskuddet gis til lag, foreninger og klubber med grunnlag i støtte/behov til virksomhetens aktiviteter og antall aktive medlemmer.

2. Nye lag gis starttilskudd.

3. Det må leveres årsregnskap for 2015.

4. Tiltak som retter seg mot barn og ungdom prioriteres.

Søknad skal skrives på eget skjema, og vedlagt skal det leveres regnskap, budsjett og medlemsliste. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist er satt til 01. mai 2016.

Sendes:

Kvitsøy kommune

Kommunehusveien 6

4180 Kvitsøy

Ved spørsmål ta kontakt på telefon: 51 73 63 00

Søknadsskjema kan fås på kommunehuset eller elektronisk her.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info