Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Vollsøy ferjekai

Vollsøy ferjekai

Kvitsøy - næringsutvikling 2018

Kenneth Hansens tanker om næringsutvikling på Kvitsøy.

Etter flere måneder med møter og enkeltsamtaler med næringsaktører og offentlige instanser, har Kenneth Hansen i samarbeid med kommunen, presentert sine tanker om en god og langsiktig næringsstrategi for Kvitsøy kommune. Næringslivet og Formannskapet var invitert til presentasjonen. 

Kenneth Hansens foredrag kan leses her.

Kvitsøy kommune har etter hvert samlet og diskutert en rekke meninger, ideer og konkrete forslag. Kenneth Hansens utspill er grunnlaget for det videre arbeidet med en ny næringsstrategien. Næringsstrategien til Kvitsøy kommune behandles etter hvert politisk, hovedmålsettingene i strategien forankres i kommuneplanen.

Kenneth sin presentasjon inneholder 66 power point slides og mange fornuftige refleksjoner.

Meget kort oppsummert konkluderer Kenneth:

 • Snakk hverandre opp på Kvitsøy, ikke ned. Begrav janteloven.
 • Kvitsøy er, og må forbli den blå-grønne åkeren
 • Kvitsøy må stå for verdiene «ekte» «ren» «nær», mot disse verdier må all fremtidig utvikling vurderes. Kvitsøy i seg selv må bli et merkevareprodukt.
 • I en fremtidig næringssatsing må Kvitsøy satse på reiseliv, grønne og blåe næringer, dagens næringsliv må ivaretas
 • Et hotell kan bygges, men da må hotellkonseptet tilpasse seg Kvitsøys overordnede filosofi
 • Kulturlandskapet er særs viktig for Kvitsøy, og må bevares
 • Landbruket bør videreutvikles, nye produkter og produktforedling bør vurderes

Andreas Polster
Rådmann

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info