Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Norled ferje

Norled ferje

Kvitsøy kommune jobber med samferdsel

For en øykommune som Kvitsøy er samferdsel til alle tider høyest prioritert. Formannskapet har et særskilt ansvar ved å være kommunens samferdselsutvalg og formannskapet har sammen bestemt at vi skal lage en samferdselsplan/strategi. Målet vil alltid være et best mulig samferdselstilbud til det beste for Kvitsøys befolkning og næringsliv. For å oppnå det jobbes det aktivt for å påvirke Rogaland Fylkeskommune som er ansvarlig for all kollektiv trafikk i Rogaland, og som har beslutningsmyndighet i disse sakene.

Kommunen mottok i mai et åpent brev om samferdselstilbudet. I brevet tas 3 punkter opp:

1. Pendlerbåten fra Stavanger på ettermiddagen. Denne har i en årrekke hatt avgang kl. 16.05 fra Stavanger. Fra 2015 endret Kolumbus/fylkeskommunen denne avgangen til kl. 16.45. Dette ble gjort til tross for høylytte protester fra Kvitsøy kommune og pendlerne. Det har i ettertid vært tatt opp flere ganger, uten at vi har fått endret den tilbake til opprinnelig avgangstid. Det er imidlertid gledelig at vi fikk posisjonen i fylkeskommunen til å ta med et tekst-punkt i sitt budsjett for 2016 som omhandler Kvitsøyruten. Det er i det minste en lovnad om å se på dette en gang til. Formannskapet på Kvitsøy er enige om at dette er den høyest prioriterte samferdselssaken på nåværende tidspunkt, og målsettingen er selvfølgelig å få pendleravgangen tilbake.

2. Ferjens overfartstid. Det er bred enighet om at overfartstiden må ned. Det er imidlertid slik at Norled og Rogaland fylkeskommune forholder seg til en kontrakt som ligger til grunn for Kvitsøy-sambandet. I den kontrakten stilles det ingen krav til overfartstid. Det er dessverre slik at kontrakten varer ut august 2019. Først i forbindelse med ny kontrakt vil det være mulig å få på plass krav om overfartstid, og formannskapet har nylig sendt brev til Fylkeskommunen v/ samferdselssjefen om at vi forventer å bli involvert i prosessen med ny kontrakt. Gode innspill som kan føre til forbedring tas med i den prosessen

3. Busstilbudet. I prosessen med nye ferjeruter i 2013/14 var busstilbudet også en del av «pakken». Det ble gitt signaler om buss til alle avganger, men når det kom til stykket innebar det kun hverdager. Det ble kjent og avklart i prosessen med nye ferje-ruter, og måtte aksepteres. Buss-tilbudet er imidlertid ikke godt nok, og formannskapet jobber også videre med dette.

Det jobbes målbevisst med samferdselstilbudet fra Kvitsøy kommunes side. En vedtatt plan/strategi vil bli et nyttig og godt verktøy i det videre arbeidet, og det er viktig at vi alle jobber sammen for et best mulig samferdselstilbud til det beste for Kvitsøysamfunnet.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info