Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Ferje

Ferje

Kvitsøysambandet skal ut på anbud

Kvitsøysambandet er et fylkeskommunalt ferjesamband og det nærmer seg tidspunktet for at nåværende ferjekontrakt går ut. Fylkeskommunen jobber nå med utarbeidelsen av nye anbudsdokumenter og i den forbindelse er Kvitsøy kommune bedt om å ta stilling til foreslått rutestruktur.

Dette har Kvitsøy-politikerne vært meget bevisste på og jobbet målrettet mot de siste par årene. Kvitsøy kommunes samferdselsstrategi har vært utgangspunktet for våre innspill i denne prosessen. Det er sendt skriftlige innspill og kommunen har stilt opp med administrasjon og politikere fra alle gruppene på møte med fylkeskommunen for å få frem Kvitsøys ønsker og fremtidige behov. Rogfast-byggingen vil i seg selv føre til betydelig økning i antall reisende og det er viktig at ny kontrakt tar høyde for dette. Samtidig er det viktig at det blir en reell konkurranse mellom flere aktører, for at vi til slutt skal stå igjen med et forbedret ferjetilbud. Forslaget fra fylkeskommunen er bra og Kvitsøy kommune er positive til dette, men har samtidig noen konkrete innspill som vil gjøre dette enda bedre. Våre innspill er igjen sendt og blir forhåpentligvis hensyntatt.

Fylkeskommunenes forslag til ny rutestruktur er:

 • 3 flere avganger hver dag
 • Utvidet åpningstid
 • Kontinuerlig drift uten pauser gjennom dagen (med unntak av lørdag)
 • Maksimal overfartstid på 35 minutter
 • Responstid ved tekniske problemer på 4 timer for passasjerbåt, og 12 timer for ferje
 • Ferje med kapasitet til 75 PBE

Kvitsøy kommunes høringsinnspill:

 • Kvitsøy kommune ønsker overfartstid på 30 minutter, men har forståelse for argumentet og forslaget om maksimal overfartstid på 35 minutt med bakgrunn i at det er viktig med en god og reell anbudskonkurranse.
 • Kvitsøy kommune ber om at det ses på mulighet for å innarbeide i kontrakten at reservepassasjerbåt ved tekniske problemer på ferje settes inn etter 2 timer (endrer responstid fra 4 til 2 timer). Dette er spesielt viktig i de travleste pendlertidsrommene, kl. 05.30-9.00 og kl. 14.00-17.00.
 • Kvitsøy kommune forventer at det ved igangsettelse av nye ferjeruter legges opp til en sømløs og god overgang fra ferje til buss.

Ny rutestruktur for Kvitsøysambandet skal behandles politisk i fylkeskommunen før anbudsprosessen blir satt i gang.

Høringsbrev fra Fylkesrådmannen i Rogaland
Svar på høringsbrev fra Kvitsøy formannskap

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info