Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Lokal kontantstøtte i Kvitsøy kommune

Lokal kontantstøtte i Kvitsøy kommune

Lokal kontantstøtte

Det kan søkes om lokal kontantstøtte for barn i alderen 19-23 måneder, som ikke går i barnehagen. Det er ingen fastsatt søknadsfrist.

Etter vedtak i kommunestyret 9/4-13, ble det innført lokal kontantstøtte i kommunen, som en prøveordning. Ordningen skal evalueres etter to år. Lokal kontantstøtte kan etter søknad bli gitt til barn i alderen 19-23 måneder.

Kriterier og vilkår
Det barnet som mottar kontantstøtte kan ikke ha barnehageplass, og må være bosatt i Kvitsøy kommune. Dersom barnet begynner i barnehagen, blir det utbetalt kontantstøtte til og med måneden før barnet begynner. Dersom barnet slutter i barnehagen blir det utbetalt kontantstøtte fra og med måneden etter har barnet sluttet i barnehagen.

Foreldrene har selv ansvar for å søke om lokal kontantstøtte, som vil bli kjent ved oppslag to ganger i året, i forbindelsen med barnehagens hovedopptak. Kontantstøtta vil bli utbetalt til den barnet bor fast hos. Dersom foreldrene har delt omsorg, blir barnets registrerte adresse i folkeregisteret lagt til grunn.

Pris for tjenesten
Kvitsøy kommune har følgende sats for den lokale kontantstøtten: Kr 1.697,- pr måned for barn i alderen 19-23 måneder. Dette kommer som et tillegg til den statlige kontantstøtten, som da til sammen vil utgjør kr 5.000,- pr måned.

Søkeprosessen
Det kan søkes gjennom hele året, da det ikke er satt opp noen søkefrist. Søknad med barnets fødselsdato kan sendes Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy, eller post@kvitsoy.kommune.no 

 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info