Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
E39 Rofast. Ill.foto: Cowi/Statens Vegvesen

E39 Rofast. Ill.foto: Cowi/Statens Vegvesen

Detaljregulering E39 Rogfast

Kommunestyret på Kvitsøy vedtok i møte 19.06.2013 sak 16/13 Detaljregulering for tunnel, plan 11442012001 med plankartene R211, R212 og R213, og sak 15/13 Detaljregulering for veg i dagen på Kvitsøy, plan 11442012002 med plankartene R601, R602 og R603.

Planvedtaket kunngjøres herved i hht Plan- og bygningslovens § 12-12.

Frist:
Fristen for å klage på vedtaket er på grunn av ferieavvikling satt til 6 uker fra 19. juli 2013. Evt. klage sendes post@kvitsoy.kommune.no eller Kvitsøy kommune, Kommunehusvn.6, 4180 Kvitsøy. 

Alle relevante plandokumenter med vedlegg finner du her.

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf 51736300 eller post@kvitsoy.kommune.no.

Erstatning/ innløsning: 
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. Statens vegvesen forestår dette for Kvitsøy kommune og det bes om at krav sendes skriftlig til Statens vegvesen Region vest, postadresse Region vest, Askedalen 4,6863 LEIKANGER eller firmapost-vest@vegvesen.no.

Mer informasjon om Rogfast: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39rogfast

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info