Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Reguleringsendring Melinggarden

Reguleringsendring Melinggarden

Offentlig høring mindre endring reguleringsplan Melinggarden

Reguleringsplan for Melinggarden, planid11442012006, legges med dette ut på offentlig høring med mindre endring, i tråd med plan- og bygningslovens § 12-10

Høringsperioden : 22.04.2013 – 03.06.2013. 

Viser til utsendelse, datert 18.4.2013, i forbindelse med mindre endring i reguleringsplan Melinggarden.

Det har fremkommet noen misforhold mellom notat til planbeskrivelsen, planbestemmelsene og plankartet, dette har nå blitt korrigert. Korrigeringene er som følger:

 • Plankartet viser nå inntrukket byggegrense på 25 x 25 meter ved rundkjøring, i tråd med opprinnelig notat til planbeskrivelsen og opprinnelig krav fra Statens vegvesen
 • Plankartet viser formål annen veggrunn i en bredde på 3 meter på sørsiden av fylkesveg ved planlagt rundkjøring, i tråd med opprinnelig krav fra Statens vegvesen.
 • Notat til planbeskrivelse er rettet opp til å si at det er kun regulert fortau på nordsiden av fylkesveg (ikke to-sidig) i tråd med gjeldende tilgrensende reguleringsplan GS-veg Meling - Ydstebøhavn  
 • Kommunens frist for innspill 3. juni 2013, er fortsatt gjeldene.

Merknader sendes post@kvitsoy.kommune.no eller Kvitsøy kommune, Kommunehusvn. 6, 4180 Kvitsøy innen 03.06.2013.

Relevante dokumneter:

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info