Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Foto hentet fra Fylkesmannen i Rogaland

Foto hentet fra Fylkesmannen i Rogaland

Minkjakt på Kvitsøy 2018

Tillatelse til jakt på villmink

I et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, SNO (Statens naturoppsyn), Kvitsøy kommune og grunneiere, vil vi prøve å fjerne all villmink fra Kvitsøy kommune, dvs. hovedøya og holmene. Første jaktperiode er fra 12. mars til 16. mars 2018, og vi stiller med 4 svært erfarne jegere som systematisk vil jakte med hund og våpen, og bruke feller der det blir nødvendig. 

Mink er en fremmed art i norsk fauna. Den gjør stor skade på stedegen natur, eksempelvis kan en mink på kort tid rasere sjøfuglkolonier totalt slik at ingen unger kommer på vingene. Skadeomfanget fra mink er så omfattende at arten er inkludert i den norske svartelista over arter som skal bekjempes.

Har dere spørsmål om saken, ta kontakt med:
Einar Heegaard (Fylkesmannen i Rogaland, einar.heegaard@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 88 72)
Knut Henrik Dagestad (SNO, knut.henrik.dagestad@miljodir.no), tlf 51 56 89 13/959 67 239

For mer informasjon om mink og minkjakt se også:

Fylkesmannen i Rogaland: https://www.fylkesmannen.no/rogaland/

Handlingsplan for villmink: http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/2362/DN-rapport-5-2011_nett.pdf

Miljødirektoratet: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/November-2016/Tar-rotta-pa-minken-med-hund/

Ute i naturen (NRK): https://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/dvna20001114/17-03-2015

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info