Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Hurtigbåten

Hurtigbåten

Møte angående endring av hurtigbåtavgang

Det ble avholdt et møte onsdag 25. mars for å diskutere endringer i hurtigbåtavgang

Onsdag 25. mars møtte Kvitsøys ordfører, varaordfører og rådmann Fylkesordfører, Fylkesrådmann, samferdselssjef og direktør i Kolumbus for å diskutere endringen av avgangstidspunktet på hurtigbåten fra Stavanger på ettermiddagene. I nærmere 30 år har vi hatt «pendleren» fra Stavanger, via Mekjarvik og til Kvitsøy. I alle disse årene har avgangstiden vært 16.05 fra Stavanger, men fra januar 2015 ble den flyttet til 16.45. Dette innebærer lengre dager for arbeidspendlere og skoleelever og er fra vår side svært lite ønskelig. 

I 2013-2014 hadde vi en omfattende prosess for å bedre ferjetilbudet vårt og når vi endelig fikk iverksatt nye ferjeruter 1. mai 2014 var de nøye tilpasset hurtigbåtavgangen for å få et mest mulig fleksibelt tilbud. Endringen av hurtigbåtens avgangstid  har forkludret det gode, fleksible tilbudet vi fikk på plass, og nå går i praksis ferje og hurtigbåt samtidig utover til Kvitsøy. 

Denne uheldige forandringen har vært påpekt tidligere og ble igjen påpekt i onsdagens møte.

Fylkesordfører var i møtet klar på at det finnes ikke økonomiske midler som kan løse dette. Heller ikke ekstra båter som kan settes inn. Fylkeskommunen og Kolumbus jobber nå med flere involverte parter for å se på muligheten for bedre tilpassete rutetider. Kvitsøy kommune vil kontinuerlig følge opp dette arbeidet, og så snart vi vet mer vil vi formidle ut informasjon.

På møtet ble også problematikken rundt busstilbudet tatt opp. Bedre korrespondanse mellom buss og ferje for å unngå at de må vente på hverandre skal sees på. Det ble og poengtert behov for bedre busstilbud i helgene. Kolumbus vil i dialog med kommunen prøve å forbedre dagens ordning.

Det vil fra Kvitsøys side fortsatt være påtrykk for å få avgangstidspunktet til pendleren mest mulig tilbake mot 16.05, og også jobbes for best mulig busstilbud.Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info