Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Barnehagebarn

Barnehagebarn

Ny makspris og gratis kjernetid i barnehagen

Ny makspris og innføring av gratis kjernetid

Ny makspris fra 1. mai 2015 og gratis kjernetid fra 1. august 2015 for 4- og 5 åringer i familier med lav inntekt.

Maksprisen for en heltidsplass per måned stiger til 2 580 kroner fra 1. mai 2015. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Prisen for halv plass vil øke til 1450 kroner pr måned.

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen blir også innført fra 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Fra 1. august 2015 kan 4- og 5 åringer som bor i husholdninger med lav inntekt søke om 20 timer gratis oppholdstid pr uke i barnehagen. Denne ordningen gjelder for familier som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner. Søknaden rettes til barnehagestyrer. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon samt siste 2 måneders lønnsslipp. Annen inntekt må også dokumenteres.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info