Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Kvitsøy

Kvitsøy

Nytt høydegrunnlag for Kvitsøy

Det foretas nye høydemålinger på Kvitsøy

Alle høyder i Kvitsøy kommune blir nå justert ned med 14-16 cm. Det har betydning for deg som jobber med kart og andre "høydebærende" data.

God planlegging og presis bygging krever et godt høydegrunnlag.

Høyden på for eksempel en fjelltopp eller mønehøyde angitt i en byggesøknad, oppfattes av folk flest som "høyde over havet". Men hvordan defineres nullnivået - det havoverflaten skal befinne seg?

Gammelt høydesystem

Kvitsøy har til i dag hatt et offisielt høydesystem som kalles NN1954 (Normal null 1954). Det er knyttet til et bestemt fastmerke ved Trægde vannstandsmåler (i Mandal). Det er et mer enn 50 år gammelt høydesystem, med betydelige mangler og svakheter. Høydeangivelser i NN1954 avviker fra virkeligheten ved at de er omlag 14-16 cm for høye i Kvitsøy. Det skyldes at NN1954 ikke er korrigert for landheving og endret middelvannstand. Derfor må høydesystemet fornyes, for å tilsvare den virkelige situasjonen.

Nytt system

Det nye høydesystemet har fått navnet NN2000 (Normal null 2000). Det er felles nordisk "vertikalt referansesystem" som vil være stabilt i overskuelig framtid.

Det nye systemet innebærer at vi snart får et ensartet høydesystem for hele landet, med kjent kvalitet.

Konsekvensen vil altså være behov for en omregning av alle viktige høydebærende data i Kvitsøy med ca. minus 14-16 cm. Dette er viktig for data som berører offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører og landmålere som jobber i og for kommunen.

De kommunale kartdatabasene som er tilgjengelige for salg gjennom Kvitsøy kommune eller via Statens kartverk, har fått nye NN2000-høyder fra 15. februar 2015.

Merking av data

For å unngå misforståelser etter overgangen, må kart, tegninger og dataleveranser merkes med korrekt angivelse av høydereferanse. For eksempel vil uttrekk av data til en SOSI-fil etter gjennomføringsdato, alltid kodes med "...VERT-DATUM NN2000" i SOSI-filens hode. Dersom en blander høydedata fra forskjellige system uten å være klar over det, kan det forståelig nok få store konsekvenser.

Les mer om nytt høydegrunnlag på kartverkets hjemmeside http://kartverket.no/Kart/Geodatasamarbeid/Geovekst/Hoydegrunnlag/

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info