Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Grieg Seafood sitt anlegg i dag

Grieg Seafood sitt anlegg i dag

Søknad om lokalitet Eime for oppdrett av laksefisk legges ut til offentlig ettersyn

I henhold til lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskirfter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Kommune: Kvitsøy
Søker: Grieg Seafood Rogaland AS
Org.nr: 838065392
Søknaden gjelder: Ny lokalitet for matfisk av las, ørret og regnbueørret
Omsøkt størrelse: 3600 tonn MTB
Lokalitet: Eime
Midtpunkt anlegg: 59°05.232’N 5°30.625’Ø
Kontaktperson: Helge Koll-Frafjord, tlf. 51 73 63 10

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn hos Kvitsøy kommune. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. For mer informasjon angående generell saksgang se nettadresse: http://www.fiskeridir.no/akvakulturforvaltning-veileder/1.-akvakulturforvaltning

Vedlegg:
Kommuneplankart
Naturtypekartlegging Eime 2013, revidert 6.6.13 
Dispensasjonssøknad ad omsøkt lokalitet Eime, Kvitsøy kommune 
Eime anleggsskisse 
Eime, søknad om ny lokalitet for oppdrett av laksefisk 
Eime, søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg 
Eime 2011, forundersøkelse, FOMAS 
Kart med akvakulturlokaliteter, Eime 
Kart med akvakulturlokaliteter, større målestokk, Eime 
Melding om vedtak TKU 15.05.13 
Politisk vedtak, søknad om dispensasjon 20.06.2013 
Strømmåling, Eime, november 2013 
Underlagsdokument for søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan og KU ved søknad om ny akvakulturlokalitet Eime

 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info