Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Fra Ydstebøhavn

Fra Ydstebøhavn

Spesialområde for bevaring

Sektor for plan og utvikling inviterer til møte hvor en belyser og diskuterer utfordringer som oppstår ved håndtering av verneverdig bebyggelse. Mandag 24. januar kl. 18.00-20.00 i aktivitetshallen.

Kvitsøy kommune har flere områder som er regulert til ”spesialområde for bevaring”, Ydstebøhavn, Skjerastraen, Haganes, Neset og Leiasundet. Den samlede bebyggelseshistorien i disse områdene representerer kulturminneverdier som er viktige for kommunens identitet, og som det er viktig å bevare for kommende generasjoner.

Vi har opplevd at det kan være en utfordring å håndtere bygging og rehabilitering i spesialområder, både for eiere av bygg, håndverkere og forvaltningen (fylke og kommune).

Kvitsøy kommune ønsker å øke kompetanse og bevissthet rundt viktigheten av å ta vare på lokalsamfunnets kulturarv, og inviterer med dette til samling for å utveksle informasjon og kanskje en smule inspirasjon!

Kvitsøy kommunes målsetting med samlingen er å få til en bedre og mer effektiv prosess i byggesaker, bedre faglig vurdering av tiltak og skape en felles forståelse for utfordringer og løsninger for alle involverte parter.

Sivilarkitekt Ole Serinius Trodahl og byantikvar i Stavanger kommune, Anne Merethe Skogland vil fortelle oss fra sine mange erfaringer i arbeid med ulike prosjekter.

PROGRAM:

18.00 - 18.10 Innledning ved ordfører Ole Olsen

18.10 - 19.10 Erfaringer og inspirasjon ved sivilarkitekt Ole Serinius Trodahl og byantikvar i Stavanger kommune Anne Merethe Skogland

19.10 - 19.20 Lokale utfordringer ved plan og utvikling

Diskusjon

Alle som har interesse for verneverdig bebyggelse, eiere av verneverdig bebyggelse, lokale håndverkere, politikere og andre er hjertelig velkomne!

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info