Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Foto: Steinar Grønn

Foto: Steinar Grønn

"Ta et tak 2019/20" - rekordtildeling til norsk kulturarv!

Årlig arrangerer Stiftelsen Norsk Kulturarv aksjonen "Ta et tak" for å sikre vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Stiftelsen UNI har til neste års "ta et tak" aksjon tildelt hele 6,5 millioner NOK til formålet.

"Ta et tak" aksjonen er en tilskuddsordning for eiere og brukere av verneverdige bygg som skal sikre vern gjennom bruk.

"Ta et tak" aksjonen 2019/20 vil bli todelt. Den ordinære aksjonen vil i 2019/20 ha fokusområde på våningshus og driftsbygninger.

Tildelingene skal gi støtte til skadeforebyggende tiltak på både våningshus- og driftsbygninger over hele landet, men også andre verneverdige bygninger og anlegg vil kunne komme i betraktning for støtte for å hindre forfall og skade.

Den andre delen av aksjonen blir et "uthusprosjekt" i Nord-Norge hvor en vesentlig del av det tildelte beløpet vil bli øremerket til uthus i de tre Nordlands-fylkene.

Vil du vite mer om "Ta et tak" aksjonen 2019/20 kan du lese mer her.

Du kan lese mer om arbeidet til Norsk kulturarv på deres nettsider.

 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info