Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
foto Lloyd Evensen

foto Lloyd Evensen

Tidligere jaktstart på grågås

Tidligere jaktstart på grågås

Fylkesmannen i Rogaland har på bakgrunn av søknad fra Kvitsøy kommune tillatt tidligere jaktstart på grågås enn ordinær jakttid.

I forhold til lokal forskrift for tidlig jakt på grågås i Kvitsøy kommune er jakttiden utvidet med 15 dager i forkant av ordinær jakttid. Det vil si fra og med 26. juli til og med 9. august.

I denne tiden er det kun tillatt å jakte på dager med partallsdato mellom kl. 16:00-22:00.

I utvidet jakttid er det kun tillatt å jakte på følgende øyer; Kvitsøy, Langøy, Hellesøy, Krossøy, Krågøy og Hestholmen.

All jakt skal skje på eller nærmere enn 30 meter fra dyrket mark eller gjødslet beite.

Formålet med utvidet jakt på grågås er å begrense skadeomfang på dyrket mark og få en bedre forvaltning av bestanden.

Det er svært viktig at utøvende jeger har god kjennskap til begrensningene ved jakten, og Kvitsøy kommune minner ellers om vanlige regler for jakt og jaktutførelsen.

For informasjon om hvor det kan jaktes og innhenting av nødvendige grunneiertillatelser, kontakt Henrik Haaland på telefon 926 56 943.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info