Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Foto: Loyd Evensen

Foto: Loyd Evensen

Tidligjakt av ikke hekkende grågås på Kvitsøy

Ny lokal forskrift om tidligjakt av ikke hekkende grågås på Kvitsøy

Jakttid på grågås er utvidet med 15 dager i forkant av ordinær jakttid, fra og med 26. juli til og med 9. august. I denne tiden er det kun tillatt å jakte på dager med partallsdato i tiden mellom kl 03:00 og 10:00.

I utvidet jakttid er det kun tillatt å jakte på følgende øyer: Kvitsøy, Langøy, Hellesøy og Krossøy. Dette forutsetter at grunneiere er informert og har gitt sin tillatelse.

Kvitsøy kommune er i dialog med grunneiere for å sikre at jaktutøvelsen blir effektiv og godt organisert. Det er svært viktig at utøvende jegere har godt kjennskap til begrensingene ved jakten. Tidligere erfaringer ved skadefelling viser brudd på retningslinjene. Fylkesmannen forutsetter at dette rettes opp gjennom bedre informasjon fra grunneiere og kommune til jegerne.

Videre er det viktig at man evaluerer årets ordning etter avsluttet jakt, slik at man neste år kan bygge på årets erfaringer.

For jakt på grågås må det tas kontakt med representant for grunneiere på Kvitsøy som er Henrik Haaland.

Den tidligere forskriften for felling av grågås i Kvitsøy kommune oppheves av Fylkesmannen fra og med 26.07.2015, og ny lokal "forskrift om tidlig jakt på grågås i 2015 og 2016 Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner" erstatter denne.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info