Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
foto Lloyd Evensen

foto Lloyd Evensen

Tillatelse til skadefelling av grågås på Kvitsøy frem til 10. april 2017

Tillatelse til skadefelling av grågås på Kvitsøy frem til 10.04.2017

Kvitsøy kommune har med hjemmel i ”Forskrift om felling av viltarter som gjør skade m.m.” (Direktoratet for naturforvaltning, 01.09.1997) gitt flere grunneiere på Kvitsøy tillatelse til skadefelling av ikke hekkende grågås avgrenset til areal på deres eiendommer med aktiv landbruksdrift og der problemet med skadebeiting er stort fra og med 07.03.2017 til og med 10.04.2017.

Forvaltningsplan for gås i Kvitsøy kommune er lagt til grunn for denne tillatelsen. Viltansvarlig ved landbrukskontoret i Sandnes kommune har vært rådspurt i behandlingen av saken.

Det er kun tillatt med jakt på hovedøya, inklusiv Krågøy og Hestholmen.

All jakt skal skje på eller nærmere enn 30 meter fra dyrket mark eller gjødslet beite.

Formålet med skadefelling er å avlive enkeltindivider som gjør skade på avling, og er ikke ment å være bestandsregulerende. Målsettingen er å erstatte skadefelling med andre bestandsregulerende og forebyggende tiltak.

Det er svært viktig at utøvende jeger har god kjennskap til begrensningene ved jakten. Jakten skal skje i tråd med gjeldende forskrifter og retningslinjer, og i samsvar med regler for ordinær jaktutøving. Jakten kan ikke foregå på søndager eller helligdager.

For informasjon om hvor det kan jaktes og innhenting av nødvendige grunneiertillatelser, kontakt Henrik Haaland på telefon 926 56 943. 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info