Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
trekkfugler

trekkfugler

Trekkfuglene kommer

Trekkfuglene kommer fra Sentral-Europa til Norge i disse dager. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Det er viktig å oppdage eventuell fugleinfluensasmitte til Norge tidligst mulig.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere ved funn av sjuke eller døde fugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Dersom du finner dette bør du kontakte Mattilsynet:

 • Flere (4-5) sjuke/døde ”andefugler” i et begrenset område i nærheten av vann/sjø eller våtmark
 • Mange andre døde fugler i ett og samme område
 • Død rovfugl på typiske oppholdssteder for andefugler
 • I Rogaland ønskes det at folk skal melde fra om alle døde fugler (trenger ikke være 4-5) uten synlige ytre skader av artene andefugler (ender, gjess og svaner), vadere, åtselsfugler (kråker og ravn) og rovfugler.

Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte.

Kontakt Mattilsynets distriktskontor på tlf. 22 40 00 00, som i hvert enkelt tilfelle vil vurdere behovet for å sende inn fuglen(e) til nærmere undersøkelse. Av hensyn til generell smittefare skal alle unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker. Fugleinfluensaen er dødelig for både ville og tamme fugler. Det er derfor viktig å sikre at ville fuglene ikke kommer i kontakt med tamme fugler i Norge.  

Dersom du har fjørfe og/eller andre fugler i fangenskap (ikke burfugler innendørs) og bor i disse områdene må du også huske på å registrere fjørfeholdet ditt hos Mattilsynet. 

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info