Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Ydstebøhavn

Ydstebøhavn

Undersøkelse knyttet til Øykommuneprosjektet

Kommunene Fedje, Hasvik, Kvitsøy, Leka, Røst, Smøla, Solund, Træna, Utsira og Værøy utreder kommunestruktur for øykommuner uten fastlandsforbindelse.

I forbindelse med dette utredningsarbeidet utføres det en spørreundersøkelse, og mot slutten av denne uka/rett over helgen, vil mange av innbyggerne i kommunen motta et spørreskjema fra analyseinstituttet Sentio Research. Det er ikke et langt skjema som det vil ta lang tid å fylle ut, men det er veldig viktig at så mange som mulig tar seg tid til å fylle det ut. De som får tilsendt undersøkelsen kan svare ved å sende inn papirutgaven av skjemaet i en ferdig frankert svarkonvolutt, eller besvare undersøkelsen på internett via PC, nettbrett eller smarttelefon. Svarfristen er to uker fra mottatt skjema.  

Et hovedformål med utredningen er å fremstille kunnskap om den spesifikke situasjonen som øykommuner uten fastlandsforbindelse befinner seg i. Dette er kunnskap som pr i dag er fraværende/mangler i kommunereformens faktagrunnlag. Det er avgjørende for undersøkelsens kvalitet så mange som mulig deltar og der kan din kommune bidra.

Mer informasjon om øykommuneprosjektet

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info