Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Boliger på Kvitsøy

Boliger på Kvitsøy

Utdeling av restmidler fra Husbanken sine tilskuddsordninger

Tilskudd til tilpasning og etablering

Tilskudd til tilpasning

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger!

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Se mer info og søknadsskjema på Husbanken sine hjemmesider:

http://www.husbanken.no/tilskudd/tilpasning-av-bolig/. På kommunehuset kan du også få tak i en papirvariant av søknadsskjema.

Tilskudd til etablering

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte og startlån

Se mer info på Husbanken sine hjemmesider,

http://www.husbanken.no/tilskudd/etablering-i-egen-bolig/ På kommunehuset kan du også få tak i en papirvariant av søknadsskjema.

Skriftlig søknad sendes til Kvitsøy kommune på post@kvitsoy.kommune.no eller Kvitsøy kommune, kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy

Kontaktperson: Ingeborg Skjerpe, 51 73 63 11

 

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info