Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Forhandlinger i nabopratmøtet på Hummermuseet på Kvitsøy

Forhandlinger i nabopratmøtet på Hummermuseet på Kvitsøy

Utstein: Hva er bestemt så langt?

Tirsdag 12. april var det nye forhandlinger på Kvitsøy mellom Utstein-naboene. Hva ble sagt her, og hva er bestemt tidligere?

"Utstein kommune"
er arbeidstittelen på et prosjekt og et samarbeid mellom fire nabokommuner: Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og Randaberg. Som ledd i arbeidet med å utrede og vurdere mulige endringer i gjeldende kommunestruktur, har de fire kommunene bestemt seg for å gjennomføre naboprat. Kommunene vil avklare problemstillinger og utfordringer knyttet til eventuell etablering av en ny mellomstor kystkommune, langs aksen fra Randaberg (og Kvitsøy) til Finnøy.

Naboprat
De fire nabokommunene har gjennomført disse nabopratene:
Naboprat 1: 11.03 (les referat)
Naboprat 2: 15.03 (les referat)
Naboprat 3: 06.04 (les referat)
Naboprat 4: 12.04 (les referat)
Naboprat 5: 20.04  

Les mer på egen hjemmeside:
http://www.utstein.kommune.no/.

Utgangspunktet for forhandlingene på Kvitsøy denne uken var et foreløpig diskusjonsutkast til intensjonsavtale. I tillegg fikk forhandlingsutvalgene framlagt forslag til justert versjon av tekst til økonomikapittel (se link under).

Gjennomgang av intensjonsavtalen
Forhandlingsutvalgene gikk i møtet gjennom diskusjonsutkastet:
- Innledning (kap. 1)
- Videre prosess (kap. 2)
- Kommunenavn, visjon og hovedmål (kap. 3)
- Samfunnsutvikling (kap. 5)
- Tjenestetilbud og myndighetsutøvelse (kap. 6)
- Lokaldemokrati og politisk styring (kap. 7)
- Kommunen som arbeidsgiver (kap. 8) 

Ivrig fergeprat
Praten fortsatte på ferga tilbake til fastlandet, f.v. og rundt bordet Odd Bleie (med ryggen til) og Henrik Halleland (begge Finnøy), videre Dagny S. Hausken, Elin Schanche, Tor B. Harestad, Aadne Aa. Andersen og Birger Clementsen (alle Rennesøy) og til slutt Kirsten Clausen og Kristine Enger fra Randaberg.

Oppfølging videre

 • De fire kommunene vedtar intensjonsavtalen på Randaberg 20. april (Tungenes fyr kl. 8-10). 
 • Johannes Olsen (fra Kvitsøy) og Elin Schanche (fra Rennesøy) er utfordret til å levere forslag til punkt om vern av spesial-/ tilsynsområder.
 • Forslag til kap. 4 (Økonomi – mål og forutsetninger) diskuteres videre med grunnlag i forslag til justert tekstforslag fra Per Blikra.
 • Forslag til kap. 9 (Regionalt og interkommunalt samarbeid) diskuteres med grunnlag i skriftlig innspill fra rådmennene. 
 • Endelig avtale bør ha med en formulering som uttrykker en klar intensjon om å få til en prosess med sikte på å grensejustere og innlemme Austre Åmøy og hele Ombo i den nye Utstein kommune.

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info