Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Sjøyhusidyll ved Grøningen

Sjøyhusidyll ved Grøningen

Vedtatte reguleringsplaner og planer på høring

Kommunestyret vedtok i desember reguleringsplan for Meling og Vollsøy. I tillegg ble områdeplan for Grøningen lagt ut på høring.

Omårdereguleringsplan Melingsgarden
Kommunestyret vedtok i møtet 17.12.2010 områdereguleringsplan for Melingsgarden. Vedtaket kunngjøres i hht gjeldende regler og kjente grunneiere og naboer varsles særskilt. Vedtaket kan påklages innen 15.01.2010.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles til Kvitsøy kommune v/ Plan og utviklingsavdelingen, og må fremsettes skriftlig innen 3 år etter kunngjøringen av kommunestyrets endelige vedtak, jfr. plan – og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Reguleringsendring Vollsøy
Kommunestyret vedtok i møtet 17.12.2010 endring av reguleringsplan for Vollsøy. Vedtaket offentliggjøres nå i hht gjeldende regler og kjente grunneiere og naboer varsles særskilt. Vedtaket kan påklages innen 15.01.2010.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stilles til Kvitsøy kommune v/ Plan og utviklingsavdelingen, og må fremsettes skriftlig innen 3 år etter kunngjøringen av kommunestyrets endelige vedtak, jfr. plan – og bygningsloven av 14. juni 1985 §§ 32 og 42.

Områdeplan for Grøningen friområde på høring
Grøningen er Kvitsøy kommunes største friområde med sandstrand, grillhytte, utsiktspunkter, båtfester og handikaptoalett. For at friområdet skal fungere mer tilfresstillende ønsker Kvitsøy kommune å utarbeide en helhetlig plan som ivaretar ulike behov på en bedre måte enn hva som er tilfellet i dag. Planen legges nå ut for høring frem til 19. januar 2011.

Frist for å komme med uttalelser er satt til 19. januar 2011. Merknader og innspill sendes til Kvitsøy kommune, Plan og utvikling, 4180 Kvitsøy, eller til post@kvitsoy.kommune.no.

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info