Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Fjordveien

Fjordveien

Veien mot et bedre samferdselstilbud

Ordfører Mirjam Ydstebø ønsker med dette å informere om status for kommunes samferdselstilbud. Etter intens jobbing fikk Kvitsøy i høst gjennomslag for et bedre tilbud, og resultatet ble en ekstrabevilgning på 3 millioner kroner.

- Behovene er mange og samferdselsutvalget (formannskap) har hatt arbeidsmøter der vi har blitt enige om noen konkrete prioriteringer og planlagt prosessen frem mot et bedre tilbud. Vi har jobbet godt fra kommunens side, men det har tatt lang tid å få gode svar fra de som er ansvarlige hos fylkeskommunen. Det har tatt mye lengre tid enn forventet, og mange på Kvitsøy har en rekke ubesvarte spørsmål. Denne saken har høy prioritet i høst, og vi vil derfor redegjøre for prosessen slik at befolkningen vet hva som vil skje fremover, sier Mirjam Ydstebø.

De ekstra midlene vil bli lagt inn i Fylkeskommunens budsjett for 2014. Endringene komme dermed ikke før etter nyttår. Samferdselsutvalget er enige om følgende prioriteringer;
 • Pendlerne er viktigst.
 • Best tilbud i den tiden folk reiser til og fra jobb.
 • Lokalt næringsliv
 • Skoleungdommene som pendler må ivaretas.
 • Heller lenger åpningstid enn flere avganger på lørdag (og søndag).
Samferdselsutvalget har besluttet følgende prosessen frem mot et nytt og bedre samferdselstilbud: 
 • 3-4 konkrete forslag blir lagd og sendt til fylkeskommunens ansvarlige for gjennomgang og godkjenning.
 • Når forslagene er godkjente fra fylkeskommunens side, møtes samferdselsutvalget for en gjennomgang. Kvitsøy Samferdselsforening inviteres også.
 • Det inviteres til informasjons/folkemøte der de konkrete forslagene blir presentert, og det gjennomføres en spørreundersøkelse i forbindelse med møtet for å kartlegge hvilket alternativ innbyggerne foretrekker.
 • Tilbakemeldingene fra folket gjennomgås og danner grunnlag for en sak til samferdselsutvalget/formannskapet, hvor endelig båttilbud vedtas.
 • Status pr i dag er at et av alternativene må forkastes, to er godkjent, og det siste venter vi en avklaring på. Så snart vi har fått den avklaringen og gått gjennom forslagene i samferdselsutvalget og med samferdselsforeningen vil vi invitere til folkemøte.

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info