Du er her: Hjem / Ledige stillinger i Kvitsøy kommune

Ledige stillinger i Kvitsøy kommune

Her finner du utlyste stillinger i Kvitsøy kommune.

Innhold

  Ønsker du å jobbe i Kvitsøy kommune?

  Selv om det ikke alltid er ledige stillinger i Kvitsøy kommune er vi jevnlige på jakt etter nye folk, og flere avdelinger har løpende behov for tilkallingsvikarer. Send gjerne en henvendelse dersom du er interessert i å jobbe på Kvitsøy kommune.

   

  Kvitsøy kommune søker sangpedagog i 9% stilling

  Kvitsøy kulturskole er medlem av Norsk kulturskoleråd og deler deres visjon «Kulturskole til alle». Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta både bredde og talent.

  Kvitsøy kommune har ledig stilling som sangpedagog for undervisning av elever i kulturskolen fra og med 01. august 2021. I hovedsak som en til en undervisning. Kulturskolen er en mindre skole som har tre fag; piano, gitar og sang. Samarbeid på tvers er mulig og felles semesteravslutninger er en del av undervisningsopplegget.

  Vi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, har gode fagkunnskaper og som formidler fagstoff på en god måte. Samt evner til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elever. Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og personlig egnethet vil bli vektlagt. Kvalifikasjonskravet er utdannelse på høyskole/universitetsnivå innenfor sang og pedagogikk. Undervisningskompetanse i musikkfag/sang er ønsket. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges ved ansettelse.  

  Tilsettingen skjer på de vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. Lønn etter tariff.

  For spørsmål om stillingen kontakt kommunalleder Oddbjørg Sætre 51 73 63 00/ 97769308.

  Søknad med CV registreres via Webcruiter innen 09.08.2021.

   

  Helse og sosialkonsulent (100%)

  Kvitsøy kommune søker en dyktig og handlekraftig helse – og sosialkonsulent. Stillingen inngår i administrasjonen i Helse, velferd og omsorg, og rapporterer direkte til kommunalsjef.

  Stillingen lyses ut som 100%, hvorav 50% fast og 50% engasjement i et år, med mulighet for forlengelse.

  Arbeidsoppgaver

  Stillingen er spennende og variert, og du vil få jobbe med de fleste arbeidsoppgavene innenfor fagområdet.

  Arbeidsoppgavene vil i stor grad være oppfølging innen psykisk helsearbeid, og tilrettelegging og videreutvikling av sosialt arbeid i kommunen. Samarbeid med øvrige avdelinger i kommunen, samt andre aktuelle instanser, vil inngå som en naturlig del av arbeidet. Stillingen innehar sekretariatsansvar for de kommunale medvirkningsrådene.

  Personlige egenskaper

  Vi er på jakt etter en faglig engasjert person, som kommuniserer godt og har stor interesse for mennesker. Stillingen krever at du liker å jobbe med varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer. Kvitsøy søker etter en engasjert og arbeidsom person med gode faglige og personlige kvalifikasjoner. I en liten administrasjon er det viktig at du er omgjengelig, selvgående og har en positiv innstilling. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Kvalifikasjoner

  Du må ha 3-årig bachelor i helse- eller sosialfag, fortrinnsvis med relevant videreutdannelse. Søkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig, og ha gode skriftlige fremstillingsevner. Særlig lang og relevant erfaring / annen utdanning kan kompensere for utdanningskravet.

  Tilsetting skjer etter gjeldende tariff, lover og vedtatte reglement. Lønn vil bli gitt etter avtale.

  Ved behov kan leilighet tilbys.

  Om Kvitsøy kommune

  Kvitsøy kommune er Norges minste kommune i areal, og har 507 innbyggere. Vi har et årsbudsjett på i overkant av 60 millioner kroner, og har egen skole, barnehage, idrettshall, sykehjem og omsorgsboliger. Det er et aktivt liv i frivillige lag og organisasjoner, og kultursentrum Grøningen med Hummermuseum gir rom for både konserter, utstillinger og mye annen aktivitet. Kvitsøy er forbundet til fastlandet med 13 ferjeavganger til dagen, og overfarten tar 35 minutter. Kommunen disponerer fire leiligheter for utleie, det er full mulighet for å bosette i verdens beste kommune.

  Søknadsfrist 15.08.2021

  For spørsmål om stillingen kontakt:
  Vegard Thise, Rådmann, tlf. 51 73 63 00

  Link til annonse på Webcruiter her

   

  Sykepleier

  Kvitsøy kommune har ledig 100 % fast stilling som sykepleier (dag/aften) med arbeid hver 3. helg. Stillingen er knyttet til sykehjemmet og hjemmetjenesten. I turnusen inngår også vakter med akuttmedisinsk bakvakt. Kvitsøy kombisenter er basen for kommunens helse- og omsorgssenter. Kommunen søker utdannet sykepleier med evne til å arbeide selvstendig.

  Personlig egnethet, relevant erfaring og at du behersker norsk muntlig og skriftlig vil bli vektlagt. Kvitsøy Kommune kan tilby et godt fagmiljø og en trivelig arbeidsplass, med gode kolleger og gode velferdsordninger. 

  Dette er en flott mulighet for deg som liker faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. Du vil få konkrete fagområder å jobbe med, og du vil være en del av tiltaksteamet vårt.

  Turnusfri hver 6 uke.

  Tilsetting og lønn skjer etter gjeldende tariff, lover og vedtatt reglement.

  Ved behov kan leilighet tilbys.

  For spørsmål om stillingen, kontakt Torhild Djup, fagsykepleier, på tlf. 51 73 63 50.

  Søknad sendes inn via webcruiter her innen 22 august.

   

  Kvitsøy skole søker en dyktig og engasjert lærer (vikariat)

  Kvitsøy skole har ledig en 100% stilling, og søker lærer med godkjent pedagogisk utdannelse. Stillingen er et vikariat og gjelder for skoleåret 2021 – 2022. Fagønsker: Norsk (helst 60 studiepoeng), spesialpedagogikk, kroppsøving (med særlig vekt på svømmeopplæring utendørs og i svømmehall) og matematikk. Andre kombinasjoner kan være relevante og fagønsker kan tilpasses noe etter søkers kompetanse. Undervisning er aktuelt både på småskole, mellom- og ungdomstrinn. Hvilket trinn er avhengig av fagkompetanse. Kontaktlærer- og sosiallærerfunksjon kan også være aktuelt.

  Liker du å arbeide med små elevgrupper og i naturskjønne omgivelser, er det deg vi søker. Kvitsøy skole er en fådelt 1-10 skole med 59 elever og 18 ansatte. Skolen ligger i Kvitsøy kommune, i nærhet til offentlig transport med ferje fra Mekjarvik i Randaberg. Skolen har flere lærere som pendler daglig.  Undervisningen gis i kombinasjon av fulldelte klasser og sammenslåtte grupper. Relevant erfaring fra undervisning og personlig egnethet blir vektlagt.

  Vi søker etter deg som har:

  • Gode formidlingsevner og evne til å være en tydelig leder i klasserommet
  • Et sterkt ønske om å undervise
  • Har kompetanse eller relevant erfaring innen IKT
  • Fleksibel, selvstendig, nytenkende, raus
  • Gode samarbeidsevner og ønske om delingskultur
  • Er en god omsorgsperson
  • God orden og oversikt
  • Takle stressende situasjoner

  Kvalifikasjoner:

  • Høgskole-/universitetsutdannelse til lærer eller er under relevant utdanning til lærer, eventuelt annen relevant undervisningsutdannelse
  • Gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder). Må framlegges ved ansettelse

  Arbeidets omfang:

  • Undervisning i klasser eller grupper
  • Arbeide selvstendig og i team
  • Planlegging og etterarbeid
  • Oppfølging av enkeltelever
  • Samarbeid med foresatte

  Vi tilbyr:

  • Jobb som er knyttet til din utdanning og/eller erfaring
  • Spennende og variabelt arbeid
  • Små klasser/elevgrupper
  • Flotte omgivelser med gode muligheter til å bruke naturen inn i undervisningen
  • Flott aktivitetshall, ny flott utendørs fotballbane, ballbinge m.m

  Til den rette kandidaten kan Kvitsøy kommune tilby subsidiert bolig gjennom prosjektet "prøvebo Kvitsøy". Les mer om prosjektet her.

  Tilsettingen skjer på de vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. Interne søkere vil prioriteres etter regelverk. Lønn etter tariff.

  For spørsmål om stillingen kontakt Unni Tingvik (rektor), tlf: 51 73 63 70/977 09 670.

  Søknad med CV registreres via Webcruiter innen 24.6.2021

  Kommunalsjef - økonomi og administrasjon (vikariat)

  Lyst på spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø?
  Vår kommunalsjef økonomi og administrasjon skal ha permisjon, og vi søker en faglig dyktig person i hennes fravær. Vi ønsker tiltredelse i september 2021, og vikariatet gjelder i første omgang til og med 30. juni 2022, men kan bli forlenget.

  Kommunalsjefen inngår i rådmannens ledergruppe, og har overordnet ansvar for Kvitsøy kommunes økonomiforvaltning. Til stillingen ligger det personal- og lederansvar for merkantile støttefunksjoner, innkjøp, politisk sekretariat og fagansvar for økonomi. Du vil få en rolle som en svært viktig støttefunksjon for rådmannen og de øvrige enhetene i økonomisaker, og har ansvar for budsjettprosessen.  

  Personlige egenskaper:
  Kvitsøy søker etter en engasjert og arbeidsom person med gode faglige og personlige kvalifikasjoner. I en liten administrasjon er det viktig at du er omgjengelig, selvgående og har en positiv innstilling. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med tjenestestedene, og vi trenger en person som er systematisk, selvgående og som tar initiativ til å forbedre interne rutiner.

  Arbeidsoppgaver:
  Som økonomi- og administrasjonssjef i Kvitsøy kommune vil du ha et overordnet ansvar for drift av støttefunksjonen i kommunen, samt ansvar for løpende regnskap og økonomistyring av prosjekter, og låne- og finansforvaltning. Du er ansvarlig for å utarbeide det kommunale budsjettet sammen med avdelingsledere og i tett samarbeid med rådmannen, samt utforming av årsregnskap og årsmelding. Ansvaret for eiendomsskatt inngår i porteføljen, og du vil få andre oppgaver, blant annet knyttet til saksforberedelse. Stillingen er altså både operativ og strategisk.

  Kvalifikasjoner:
  Vi søker fortrinnsvis en person med relevant utdanning på masternivå, men utdannelse på bachelornivå og med ønsket erfaring er også aktuelt. Særlig lang og relevant erfaring kan kompensere for utdannelseskravet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Det er avgjørende at du har erfaring med økonomi og regnskap, og det vil tillegges vekt med erfaring fra kommunal sektor. Erfaring fra kommunal sektor vil gjøre det lettere for deg å tre inn i arbeidsoppgavene på kort tid. Samtidig har vi gode medarbeidere som vil hjelpe deg til å sette deg inn i forholdene på Kvitsøy. Du må ha god samfunnsforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning. Som leder i Kvitsøy kommune må du forstå samspillet mellom politikk og administrasjon.

  Kommunalsjefen har ansvar for å administrere kommunens økonomi- og budsjettsystem. Vi benytter Xledger som økonomisystem og Arena som budsjettsystem. Det er nødvendig med god kjennskap til IKT-verktøy, og du er fortrolig med bruk av bruk av saks- og arkivsystemer, økonomisystem og MS Office-pakken.

  I Kvitsøy får du en interessant og variert arbeidsdag, og må kunne ta selvstendig ansvar for utføring av arbeidsoppgaver. Kvitsøy kommune er en vakker øykommune 35 minutter med ferje fra Mekjarvik. Arbeidsstedet er kommunehuset på Kvitsøy, og bolig kan tilbys om det er ønskelig. Les mer om Kvitsøy på www.kvitsoy.kommune.no

  For spørsmål om stillingen kontakt rådmann Vegard Thise på telefon 917 24 880 eller kommunalleder Oddbjørg Sætre på telefon 51 73 63 05. Tilsetting skjer etter gjeldene, lov og avtaleverk. Lønn etter avtale.

  Søknad med CV sendes via Webcruiter innen kl 12.00, 11.6.2021

  Ledig 50% fast stilling som nattevakt ved Kvitsøy sykehjem

  Kvitsøy kommune har ledig 50% fast stillingen som nattevakt for helsefagarbeider. Arbeid hver 3.helg inngår i turnus.

  Personlig egnethet, relevant erfaring og at du behersker norsk muntlig og skriftlig vil bli vektlagt. Kvitsøy Kommune kan tilby et godt fagmiljø og en trivelig arbeidsplass, med gode kolleger og gode velferdsordninger.

  Tilsetting og lønn skjer etter gjeldende tariff, lover og vedtatt reglement.

  For spørsmål om stillingen, kontakt Åse Straumstøyl,

  Helse og omsorgssjef på tlf. 51 73 63 52/ 41626611.

  Søknad sendes inn via webcruiter her

  Kvitsøy skole har ledig en fast stilling som miljøterapeut, i stillingsstørrelse 50%

  Vi søker etter en medarbeider med godkjent utdannelse som miljøterapeut eller tilsvarende. Du må ha et sterkt ønske om å jobbe med elever som krever at du tenker litt “ut av boksen”. Det er i tillegg viktig at du er fleksibel og kan gå inn som ekstrahjelp i ulike fag ved behov, samt kunne vise til at du kommer godt overens med både de minste og de større elevene.

  Relevant erfaring fra arbeid med enkeltelever og gjerne undervisningserfaring er en fordel. Personlig egnethet blir vektlagt.  

  Vi søker etter deg som har:

  • Erfaring og trives med å jobbe med enkeltelever i klasse
  • Et sterkt ønske om å bety en forskjell
  • Fleksibel, selvstendig, nytenkende, raus
  • Gode samarbeidsevner
  • Er en god omsorgsperson
  • God orden og oversikt
  • Takler stressende situasjoner

  Kvalifikasjoner:

  • Høgskole-/universitetsutdannelse
  • Gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder). Må framlegges ved ansettelse.

  Arbeidets omfang

  • Oppfølging/undervisning av enkeltelev/enkeltelever i klasse
  • Arbeide selvstendig og i team
  • Noe planlegging kan bli lagt inn i stillingen
  • Samarbeid med foresatte
  • Ved behov undervisning i klasse
  • Ved behov sosiallærerfunksjon

  Tilsettingen skjer på de vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. Interne søkere vil prioriteres etter regelverk. Lønn etter tariff.

  Søknad sendes inn via webcruiter her

  Ledige stillinger i Kvitsøy kommune

  Utlyste stillinger finner du også på:

  www.finn.no

   

  Helse, omsorg og velferd
  /helse-omsorg-og-velferd
  Sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/kvitsoy-sykehjem/
  Kvitsøy sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/omsorgsboliger/
  Omsorgsboliger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/soke-om-opphold/
  Søke om opphold
  Legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kvitsoy_legekontor/
  Kvitsøy legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/legevaktordning/
  Legevaktordning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/oyeblikkelig-hjelp/
  Øyeblikkelig hjelp
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kontaktinformasjon-for-sus/
  Kontaktinformasjon for SUS
  Helsestasjon
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/helsestasjon-for-barn-og-unge/
  Helsestasjon for barn og unge
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/skolehelsetjeneste/
  Skolehelsetjeneste
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/svangerskapsoppfolging/
  Svangerskapsoppfølging
  Avlastning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/stottekontakt/
  Støttekontakt
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/omsorgslonn/
  Omsorgslønn
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/soke-om-avlastning/
  Søke om avlastning
  Barnevern
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/barneverntjenesten/
  Barneverntjenesten
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/fosterhjem/
  Fosterhjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/besokshjem2/
  Besøkshjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/bekymringsmelding-til-barnevernet/
  Bekymringsmelding til barnevernet
  NAV og sosiale tjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/nav/
  NAV
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/kommunal-bolig/
  Kommunal bolig
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/introduksjonsprogram-for-flyktninger/
  Introduksjonsprogram for flyktninger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/startlan/
  Startlån
  Krisesenter
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/krisesenter/
  Krisesenter
  Hjemmetjenester og tilbud for eldre
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/matombringing/
  Matombringing
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjelpemidler/
  Hjelpemidler
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hummeren-aktivitetssenter/
  Hummeren aktivitetssenter
  Helsetjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tannlege/
  Tannlege
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/kvitsoy-helsebil/
  Kvitsøy helsebil
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tt-kort/
  TT-kort
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/soke-om-helse--og-omsorgstjenester/
  Søke om helse- og omsorgstjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/pasientreise/
  Pasientreise
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/ergoterapi/
  Ergoterapi
  Hjelpetelefoner og konfliktrådet
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/parorendelinjen/
  Pårørendelinjen
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/hjelpetelefonen-for-seksuelt-misbrukte/
  Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/konfliktradet/
  Konfliktrådet
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  ~/link/c71c3ff5687c4670bb87f468becc8ffa.aspx
  Barnehager i Randaberg
  Barnehager i Randaberg
  Skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/nettside-kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skoles nettside
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/spesialundervisning/
  Spesialundervisning
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/permisjonsfritak/
  Permisjonsfritak
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/krle-fritak/
  KRLE-fritak
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/kvitsoy-sfo/
  Kvitsøy SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/vedtekter-for-sfo/
  Vedtekter for SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/soke-om-plass-i-sfo/
  Søke om plass i SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/tegn-pa-god-praksis-i-kvitsoy-sfo/
  Tegn på god praksis i Kvitsøy SFO
  Barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/kvitsoy-barnehage/
  Kvitsøy barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/arsplan/
  Årsplan
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/reglement-for-barnehagen/
  Reglement for barnehagen
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/redusert-foreldrebetaling/
  Redusert foreldrebetaling
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/soke-barnehageplass/
  Søke barnehageplass
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/nettside-kvitsoy-barnehage/
  Barnehagens nettside
  PP-tjeneste
  /innhold/barnehage-og-skole/ppt/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
  Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
  Teknisk og plan
  /teknisk-og-plan
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/maa-jeg-soke/
  Må jeg søke?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/bygge-uten-a-soke/
  Bygge uten å søke
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/finn-kart-nabolister-planer-og-bestemmelser/
  Finn kart, nabolister, planer og bestemmelser
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/dispensasjon/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/hvor-mye-kan-jeg-bygge/
  Hvor mye kan jeg bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/tegne-og-plassere-tiltaket/
  Tegne og plassere tiltaket
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/informere-naboer/
  Informere naboer
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sende-soknad-til-kommunen/
  Sende søknad til kommunen
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/nar-tiltaket-er-ferdig/
  Når tiltaket er ferdig
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sporsmal-om-byggesak/
  Spørsmål om byggesak
  Boplikt og konsesjon
  /innhold/teknisk-og-plan/boplikt-og-konsesjon2/boplikt-og-konsesjon/
  Boplikt og konsesjon
  Kart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-torg/
  e-torg
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-Bygg-Web/
  eByggWeb
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/smartkommunekart/
  Smartkommunekart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/situasjonskart/
  Situasjonskart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Planer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/kommuneplan2/
  Kommuneplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/temaplaner-planer/
  Temaplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planarbeid-og-kunngjoringer/
  Planarbeid og kunngjøringer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/arealplan/
  Arealplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/endring-av-arealplaner/
  Endring av arealplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planstrategi/
  Planstrategi
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/sporsmal-om-planer/
  Spørsmål om planer
  Seksjonering, deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppmaling/
  Oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/eierseksjonering/
  Eierseksjonering
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppdeling-av-eiendom/
  Oppdeling av eiendom
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/geodata/
  Geodata
  Landbruk
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbrukskontoret/
  Landbrukskontoret
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/veterinarvakt/
  Veterinærvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/smadyrvakt/
  Smådyrvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/driveplikt/
  Driveplikt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbruksvei---bygg/
  Landbruksvei - bygg
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/gragas/
  Grågås
  VAR - vann, avløp og renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/IVAR/
  IVAR
  /innhold/teknisk-og-plan/var/kvitsoy-miljostasjon/
  Kvitsøy miljøstasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/renovasjon/
  Renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/vann-avlop/
  Vann og avløp
  Brannvesenet
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/Rogaland-brann-og-redning-IKS/
  Rogaland brann og redning IKS
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/brannstasjonen-pa-kvitsoy/
  Brannstasjonen på Kvitsøy
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/feiing/
  Feiing
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/sankthansbal/
  Sankthansbål
  Havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/soke-om-kommunal-batplass/
  Søke om kommunal båtplass
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/vollsoy-kai/
  Vollsøy kai
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/tillatelse-havne--og-farvannsloven/
  Havne- og farvannsloven
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/vei/
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/e-39-rogfast/
  E-39 Rogfast
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gravemelding-og-varsling-om-veiarbeid/
  Gravemelding og varsling om veiarbeid
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
  Privat avkjørsel fra offentlig vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gatelys/
  Gatelys
  Varsle om feil
  /innhold/teknisk-og-plan/varsle-om-feil2/varsle-om-feil/
  Varsle om feil
  Prisliste
  /innhold/teknisk-og-plan/prisliste/oppdeling-av-eiendom/
  Prisliste
  Kultur
  /kultur
  Faste kulturarrangementer
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/ukm/
  UKM
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/hummerhelg/
  Hummerhelg
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/mote-med-frivillige/
  Møte med frivillige
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  /innhold/kultur/utleiekalender/utleiekalender/
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  Tildeling av priser og kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/soke-om-kulturmidler/
  Søke om kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/byggeskikkpris/
  Byggeskikkpris
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturpris/
  Kulturpris
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminner/
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturlandskapsprisen/
  Kulturlandskapsprisen
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminnesok/
  Kulturminnesøk
  Bibliotek
  /innhold/kultur/bibliotek/kvitsoy-folkebibliotek/
  Kvitsøy folkebibliotek
  Kulturskolen
  /innhold/kultur/kulturskolen2/kvitsoy-kulturskole/
  Kvitsøy kulturskole
  /innhold/kultur/kulturskolen2/soke-om-elevplass/
  Søke om elevplass
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/kulturkalender/
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/frivillige-lag-og-foreninger/
  Frivillige lag og foreninger
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kultursentrum-groningen/
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/hummerklekkeriet/
  Hummerklekkeriet
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/fiskemottaket/
  Fiskemottaket
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-1/
  Kvitsøy 1
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/en-kjede-av-fyr/
  En kjede av fyr
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  Innbyggerforslag
  Innbyggerforslag
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/ordforeren/
  Ordføreren
  https://opengov.360online.com/Meetings/KVITSOY
  _blank
  Politiske møter og sakspapirer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motekalender-motedokumenter/
  Tidligere politiske saker
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/
  Styrer, råd og utvalg
  https://www.kontrollutv.no/utvalg/kvitsoy-kontrollutvalg/
  _blank
  Kontrollutvalget i Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motereglement/
  Politisk møtereglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  _blank
  Innbyggerforslag
  Administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannen/
  Rådmannen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannens-ledergruppe/
  Rådmannens ledergruppe
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/organisasjonen/
  Organisasjonen og organisasjonskart
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/delegeringsreglement/
  Delegeringsreglement
  Kommunale eierskap og samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-samarbeid/
  Interkommunale samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-selskap/
  Interkommunale selskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/eierskapsstrategi/
  Eierskapsstrategi
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/eiendomsskatt/
  Eiendomsskatt
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/elektronisk-faktura-til-kommunen/
  Elektronisk faktura til kommunen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkrever/
  Skatteoppkrever
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/prisliste/
  Prisliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/finansreglement/
  Finansreglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/kommunal-fakturering/
  Kommunal fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett/
  Budsjett
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsmelding-og-regnskap/
  Årsmelding og regnskap
  Administrative tjenester
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/borgerlig-vigsel/
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/forstelinjerettshjelp/
  Førstelinjerettshjelp
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  Arkiv
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkiv-og-post/
  Arkiv og post
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkivplan/
  Arkivplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/offentlig-postliste/
  Offentlig postliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/foresporsel-om-innsyn/
  Forespørsel om innsyn
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/personvern/
  Personvern
  Næring
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsliv-pa-kvitsoy/
  Næringsliv på Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsplan/
  Næringsplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/lokalt-naringsfond/
  Lokalt næringsfond
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/bevillinger/
  Bevillinger
  Digital kommunikasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/min-side/
  Min Side
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/edialog/
  Edialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/sms-varsling/
  SMS-Varsling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/facebook/
  Facebook
  Ledige stillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-kvitsoy-kommune/
  Ledige stillinger i Kvitsøy kommune
  Personal
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personal/personal/
  Personal
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/beredskap-i-kvitsoy-kommune/
  Beredskap i Kvitsøy kommune
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/koronaviruset/
  Koronaviruset
  Om Kvitsøy
  /om-kvitsoy
  Severdigheter
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/kvitsoy-kirke/
  Kvitsøy kirke
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/trafikksentralen/
  Trafikksentralen
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/steinkorset-og-st.-clemens-kirkeruin/
  Steinkorset og St. Clemens kirkeruin
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/booking-av-guide/
  Booking av guide
  Om Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/provebo-kvitsoy/
  Prøvebo Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/historie/kommunens-historie/
  Kommunens historie
  /innhold/kvitsoy/historie/bygdebok/
  Bygdebok
  /innhold/kvitsoy/historie/kvitsoy-i-bilder/
  Kvitsøy i bilder
  Friluft og turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/turomrader/
  Turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/allemannsretten/
  Allemannsretten
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/fuglefredningsomrade-paa-eime/
  Fuglefredningsområde på Eime
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/dronebruk/
  Dronebruk
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/hundepark/
  Hundepark
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/kano-til-utlan/
  Kano til utlån
  Overnatting
  /innhold/kvitsoy/overnatting/kvitsoy-maritime-senter/
  Kvitsøy maritime senter
  /innhold/kvitsoy/overnatting/bobil-og-telt/
  Bobil og telt
  /innhold/kvitsoy/overnatting/private-overnattingsmuligheter/
  Andre overnattingsmuligheter
  Offentlig transport
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/ferjesamband/
  Ferjesamband
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/hurtigbat/
  Hurtigbåt
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-tilfra-mekjarvik/
  Buss til/fra Mekjarvik
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-pa-kvitsoy/
  Buss på Kvitsøy
  Gjestebrygger og havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/kvitsoy/gjestebrygge-og-havner/batvett-og-nattero/
  Båtvett og nattero
  Butikker og tilbud
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/coop-marked/
  Coop Prix
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/drivstoff/
  Drivstoff
  Idrettsanlegg og lekeplasser
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/kvitsoy-aktivitetshall/
  Kvitsøy aktivitetshall
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/klatrepark-pa-vollsoy/
  Klatrepark på Vollsøy
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/lekeplasser/
  Lekeplasser