Du er her: Hjem / Nyheter

Innhold

  • Kunst i offentlig rom på Kvitsøy

   Publisert: 22.10.2021
   Kommunen ønsker dine innspill på valg av kunstverk til kunstprosjektet "Havet gir og havet tar – tatt av havet"
   Les mer »
  • Årets TV-aksjon 2021

   Publisert: 18.10.2021
   TV-aksjonen har behov for 6000 bøssebærere i Rogaland, og trenger deg som bøssebærer i din bydel eller din kommune. Registrér deg på: www.blimed.no
   Les mer »
  • Fakturering

   Publisert: 15.10.2021
   Kvitsøy kommune beklager at flere innbyggere har mottatt purring på faktura som allerede er betalt. Gjelder dette deg kan du bare se bort fra purringen, vi jobber iherdig med å rette feilen i økonomisystemet.
   Les mer »
  • Hummerhelgen 2021

   Publisert: 12.10.2021
   Hummerhelgen 21-24 oktober 2021 byr i velkjent stil på et mangfold av kultur, opplevelser og aktivitet.
   Les mer »
  • Politikontakten

   Publisert: 08.10.2021
   De som ønsker å slå av en prat men han, kan ta turen innom kommunehuset mellom kl.10-12.
   Les mer »
  • Kurs i søknadsskriving

   Publisert: 01.10.2021
   I oktober holder Ryfylkemuseet kurs i søknadsskriving i lag med Fortidsminneforeininga for istandsetting av verneverdige hus.
   Les mer »
  • Kjøp av kommunal grunn på Haganes

   Publisert: 01.10.2021
   Kvitsøy kommune har mottatt en henvendelse vedrørende kjøp av kommunal grunn på Haganes.
   Les mer »
  • Utdeling av hurtigtest

   Publisert: 01.10.2021
   Fra mandag 4 oktober deler kommunen ut gratis hurtigtest til de som har behov for det, mandag – fredag fra kl. 09.00 til 15.00.
   Les mer »
  • Overgang til normal hverdag med økt beredskap

   Publisert: 29.09.2021
   Lørdag 25. september 2021 gikk Norge over til en normal hverdag etter 18 måneder med strenge tiltak og forbud knyttet til håndteringen av pandemien.
   Les mer »
  • Skadedyr/rotter

   Publisert: 23.09.2021
   Vi har alle ansvar for å bekjempe skadedyr. Her får du mer informasjon om hva Kvitsøy kommune gjør, og hva du kan gjøre.
   Les mer »
  • Åpen hall 2021/2022

   Publisert: 17.09.2021
   Her er oversikten over åpen hall høsten 2021 og våren 2022. Hallen er åpen fra 16:00-18:00.
   Les mer »
  • Første spadestikk og folkemøte

   Publisert: 15.09.2021
   22. september klokken 16.00 tas første spadestikk på Kvitsøy. Det skjer på Krossøy ved tunnelinnslaget.
   Les mer »
  • Koronavaksinasjonsprogrammet

   Publisert: 15.09.2021
   Nasjonale myndigheter har vedtatt å tilby vaksine til barn mellom 12 og 15 år.
   Les mer »
  • Foreløpig valgresultat lokal rådgivende folkeavstemming

   Publisert: 13.09.2021
   Samtidig med Stortingsvalget har Kvitsøy kommune gjennomført lokal rådgivende folkeavstemming om boplikt. Mandag kveld foreligger foreløpig valgresultat. Valgprotokoll skrives samtidig med Stortingsvalget tirsdag kveld.
   Les mer »
  • Foreløpig valgresultat Stortingsvalg 2021

   Publisert: 13.09.2021
   Mandag 13. september kl. 18.00 stengte valglokalet på Kvitsøy. Etter opptelling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer foreligger nå foreløpig resultat av Stortingsvalget på www.valgresultat.no.
   Les mer »
  • To langdager med forhåndsstemmer

   Publisert: 02.09.2021
   Husk at det er mulig å forhåndsstemme på kommunehuset hver dag mellom 09.00-14.30 mandag til fredag. Til og med fredag 10.09.21.
   Les mer »
  • Anbefaling om bruk av munnbind

   Publisert: 31.08.2021
   Nord-Jæren har innført forskrift med påbud om bruk av munnbind. Beredskapsledelsen på Kvitsøy gir samme anbefaling om bruk av munnbind, men foreløpig ikke som forskrift.
   Les mer »
  • Fjerning av planten Landøyda

   Publisert: 27.08.2021
   Flere kommuner i Sør-Rogaland har nå i sommer gått ut med oppfordring til alle sine innbyggere om å fjerne planten Landøyda. Denne oppfordringen er også relevant her på Kvitsøy.
   Les mer »
  • Vaksinasjon

   Publisert: 29.07.2021
   Kvitsøy kommune har fått langt flere vaksiner enn forutsatt. Vi har derfor nå mulighet til å tilby 1. dose av Covid-19 av vaksine tirsdag 3. august og torsdag 5. august til alle personer over 18 år som ønsker det.
   Les mer »
  • Retningslinjer ferjeoverfart

   Publisert: 19.07.2021
   Vi ønsker med dette å minne om at rutinene for ferjeoverfart for personer som er smittet eller mulig smittet med covid19 er lik som før.
   Les mer »
  • Kvitsøy kommune opphever lokal forskrift

   Publisert: 15.07.2021
   Ordføreren i Kvitsøy kommune har i dag vedtatt å oppheve den lokale forskriften om smitteverntiltak, og da er det de nasjonale reglene som gjelder også i Kvitsøy kommune.
   Les mer »
  • Skadefelling av ikke-hekkende grågås

   Publisert: 15.07.2021
   Kvitsøy kommune har med hjemmel i viltforskriften gitt flere grunneiere på Kvitsøy tillatelse til skadefelling av ikke-hekkende grågås avgrenset til areal på deres eiendommer med aktiv landbruksdrift og der problemet med skadebeiting er stort fra og med 15.07.2021 til og med 21.07.2021.
   Les mer »
  • Står du i manntallet?

   Publisert: 12.07.2021
   Manntallet for Kvitsøy kommune for Stortingsvalget og lokal folkeavstemning 2021 er lagt ut til gjennomsyn fra og med mandag 12. juli 2021 og vil være tilgjengelig frem til valgdagen 13. september. For innsyn, ta kontakt med Kvitsøy kommune på e-post eller telefon.  Du er manntallsført på den...
   Les mer »
  • Forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy i Kvitsøy kommune

   Publisert: 09.07.2021
   Forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy i Kvitsøy kommune Kommunestyret behandlet i møte 15.06.2021 (KST-sak 36/21) sak «Forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy i Kvitsøy kommune» og fattet følgende vedtak: Forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy i Kvitsøy kommune vedtas s...
   Les mer »
  • Ingen endring i smittesituasjonen

   Publisert: 06.07.2021
   Det er ikke meldt om flere smittede knyttet til smitteutbruddet. Kommunen er fortsatt på risikonivå 3, men dersom situasjonen ikke endrer seg vil risikonivået mest sannsynlig gå tilbake til nivå 1 neste uke. Nå er det spesielt viktig å ha lav terskel for testing ved symptom.
   Les mer »
  • Kommunale avgifter

   Publisert: 06.07.2021
   For juli og fremover vil vi fakturere kommunale avgifter med forfallsdato i den måneden fakturaen gjelder for.
   Les mer »
  • Videre anbefaling om begrensning i antall nærkontakter

   Publisert: 02.07.2021
   Beredskapsledelsen ser det ikke som nødvendig med flere tiltak knyttet til lokal forskrift, men viderefører anbefalingen om å begrense antall nærkontakter inntil videre.
   Les mer »
  • Videreføring av ventekarantene i Kvitsøy kommune

   Publisert: 30.06.2021
   Kvitsøy kommune vil i løpet av ettermiddagen vedta lokal forskrift med videreføring av ventekarantene med samme innhold som i covid-19 forskriften i dag.
   Les mer »
  • Sosial pause frem til og med fredag

   Publisert: 30.06.2021
   Beredskapsledelsen har i møte i dag videreført sterk anbefaling om sosial pause frem til og med fredag, med mulighet for forlengelse. Dette, sammen med overholdelse av karantenereglene er de viktigste virkemidlene slik smittesituasjonen er nå.
   Les mer »
  • Hele barnehagen i karantene

   Publisert: 29.06.2021
   Det er meldt om ytterligere to personer fra Kvitsøy med påvist smitte, hvor en av de er tilknyttet barnehagen. Hele barnehagen med voksne og barn er dermed i smittekarantene og barnehagen holdes stengt.
   Les mer »
  • Brannen

   Publisert: 29.06.2021
   Brannmannskapet har gjort en formidabel innsats, igjen! Beredskapsledelsen er takknemlig for arbeidet som er gjort, og for at ingen liv gikk tapt eller at skade på mennesker oppsto i natt.
   Les mer »
  • Smittesituasjonen

   Publisert: 29.06.2021
   Beredskapsledelsen har godt samarbeid med smittesporingsteamet, og det arbeides med kartlegging av eventuelle mulige smitteveier i påvente av flere testresultat.
   Les mer »
  • Ett smittetilfelle av covid-19

   Publisert: 28.06.2021
   Kvitsøy kommune har i kveld fått beskjed om ett smittetilfelle. Dette er en naturlig utvikling av pandemien, og også dette skal vi håndtere godt sammen.
   Les mer »
  • Videreføring av lokal forskrift lik Nord-Jæren i Kvitsøy

   Publisert: 25.06.2021
   Ordfører har etter dialog med beredskapsledelsen fastsatt lokal forskrift lik den som gjelder for Nord-Jæren. Forskriften er gyldig fra og med i dag til og med 18. juli.
   Les mer »
  • Sommeren 2021 på Kvitsøy

   Publisert: 25.06.2021
   Velkommen til Kvitsøy i sommer! Det er i år flere nye aktører som står klare til å ta imot gjester.
   Les mer »
  • Lokal forskrift - Kvitsøy følger Nord-Jæren

   Publisert: 18.06.2021
   Beredskapsledelsen har i dag gitt råd til kommunelegen om å fastsette lokal forskrift tilsvarende de forskrifter som er vedtatt på Nord-Jæren.
   Les mer »
  • Handlebuss

   Publisert: 18.06.2021
   Kommunen prøver å finne en løsning til deg som ønsker å handle selv, men som ikke kommer deg til butikken.
   Les mer »
  • Lotteri- og stiftelsestilsynet

   Publisert: 15.06.2021
   Det er nå åpnet for å søke på lotteri- og stiftelsestilsynets ordninger for lag og foreninger.
   Les mer »
  • Brudd i vannledning

   Publisert: 11.06.2021
   Det er brudd i vannledningen i Leiasundet, og for å utbedre skaden må veien stenges.
   Les mer »
  • Sommerfest med kulturskolen og skolekorpset

   Publisert: 04.06.2021
   Vi ønsker å invitere til sommeravslutning med kulturskolen og skolekorpset torsdag 10 juni.
   Les mer »
  • Skadefellingstillatelse grågås

   Publisert: 02.06.2021
   Kvitsøy kommune har med hjemmel i viltforskriften gitt flere grunneiere på Kvitsøy tillatelse til skadefelling av ikke-hekkende grågås avgrenset til areal på deres eiendommer med aktiv landbruksdrift og der problemet med skadebeiting er stort fra og med 03.06.2021 til og med 17.06.2021.
   Les mer »
  • Kulturskolen 2021-2022

   Publisert: 01.06.2021
   Nå kan du søke plass i kulturskolen til høsten!
   Les mer »
  • Vaksinasjon

   Publisert: 31.05.2021
   Kvitsøy kommune vil motta ekstra vaksinedoser i ukene 29 til 31.
   Les mer »
  • Brudd i vannforsyningen - Ydstebø - vannet er nå tilbake

   Publisert: 30.05.2021
   Det er oppstått brudd i en vannledning på Ydstebø, og for å reparere feilen må vannet stenges for Ydstebø og Grøningen. Det blir satt opp vannstasjon på brannstasjonen.
   Les mer »
  • Folkemøte om Rogfast

   Publisert: 28.05.2021
   Statens vegvesen og Kvitsøy kommune inviterer til folkemøte om fremdriften og hva som skjer på Kvitsøy i årene fremover.
   Les mer »
  • Eldre ut på middag

   Publisert: 28.05.2021
   Vi har den glede å invitere deg over 65 år ut på restaurantbesøk!
   Les mer »
  • Salg av helsebanken

   Publisert: 27.05.2021
   Ut fra en helhetsvurdering velger Kvitsøy kommune å selge «Helsebanken», og legger denne nå ut for salg. Helsebanken ligger sentralt plassert på Kvitsøy, ved inngangen til Ydstebøhavn. Lokalet har tidligere huset SR-bank og Helsestasjonen.
   Les mer »
  • Høring av forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy

   Publisert: 18.05.2021
   Kvitsøy kommune v/rådmannen sender med dette ut forslag om lokal forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy i Kvitsøy kommune på høring. Dette under forutsetning av at formannskapet godkjenner høringen og forskriften.
   Les mer »
  • Eldre ut på middag

   Publisert: 12.05.2021
   Kvitsøy kommune har fått gladmelding om at Kvitsøy har fått bevilget penger fra Statsforvalteren til at eldre over 65 år skal få mulighet til å få en middag ute på restaurant.
   Les mer »
  • Program til 17. mai 2021

   Publisert: 10.05.2021
   Det nærmer seg 17. mai, og programmet er klart.
   Les mer »
  • Nasjonale regler fra og med fredag 7. mai

   Publisert: 06.05.2021
   Ordfører har besluttet å følge Nord-Jæren og viderefører ikke lokal forskrift for Kvitsøy. Det vil si at fra og med fredag 7. mai følger både Kvitsøy og Nord-Jæren nasjonale regler og føringer.
   Les mer »
  • Midlertidig forskrift 050521

   Publisert: 05.05.2021
   Ordfører har idag besluttet å følge Nord-Jæren og videreføre lokal forskrift for Kvitsøy til 6. mai.
   Les mer »
  • Kulturmidler 2021

   Publisert: 05.05.2021
   Frist for å søke kulturmidler er fredag 7. mai. Kvitsøy kommune deler hvert år ut kulturmidler til lag og foreninger i kommunen. Alle tiltak innenfor kulturområdet kan i prinsippet få tilskudd. Søknadsskjema samt mer informasjon finner du her:  https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/kultur/tildel...
   Les mer »
  • Vaksinefremdrift

   Publisert: 03.05.2021
   Som forrige ukes oppfordring til å ta kontakt med legekontoret for personer mellom 18 og 65 år med underliggende sykdommer viser, kommer vi steg for steg videre i vaksineringen. Kvitsøy kommune er nå ferdig med vaksinering av alle i gruppe 4, og holder på med vaksinering av gruppe 5, 6 og 7.
   Les mer »
  • Ungdom og alkohol

   Publisert: 30.04.2021
   Kvitsøy kommune har fått tilbakemelding på at ungdommer, både fra Kvitsøy, men også fra andre kommuner, samles utendørs. Her er det gjerne høyere alkoholinntak enn ønskelig, og litt mindre oppmerksomhet på smittevernregler enn ønskelig.
   Les mer »
  • Videreføring av lokal forskrift for Kvitsøy

   Publisert: 27.04.2021
   Kommunestyret hadde tirsdag kveld, 27. april, møte hvor lokal forskrift ble videreført i tråd med Nord-Jæren til 05. mai 2021. Samtidig ble myndigheten til videre endring av forskrift delegert til ordfører.
   Les mer »
  • Koronavaksine

   Publisert: 23.04.2021
   Ønsker du koronavaksine, er mellom 18 og 65 år, og har sykdommene/tilstandene som er listet opp under dette, ta kontakt med Kvitsøy legekontor for å få registrert deg.
   Les mer »
  • Medvirkning - ny plan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

   Publisert: 21.04.2021
   Vi vil gjerne høre din mening om hvordan Kvitsøy kommune kan tilrettelegge enda bedre for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle!
   Les mer »
  • Bruk av ladestasjon

   Publisert: 20.04.2021
   Kvitsøy kommune åpner opp for bruk av ladestasjonen ved kommunehuset.
   Les mer »
  • Anskaffelse av nytt ventilasjonsaggregat ved Kvitsøy kombisenter

   Publisert: 20.04.2021
   Kvitsøy kommune skal skifte ut ventilasjonsaggregatet i sykehjemsdelen av Kvitsøy kombisenter. Det vurderes også å skifte ventilasjonsaggregatet i den nyeste delen av kombisenteret som inneholder kontorer for lege, tannlege og fysioterapeut.
   Les mer »
  • Lokal forskrift for Kvitsøy lik Nord-Jæren

   Publisert: 15.04.2021
   Ut fra smittesituasjonen har Nord-Jæren kommet frem til en lokal forskrift for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg basert på 5B i covid-forskriften, med en tilleggsendring for arrangement. Kommunelegen har i samråd med beredskapsledelsen vedtatt at Kvitsøy følger samme forskrift....
   Les mer »
  • Kvitsøy vil følge Nord-Jæren

   Publisert: 13.04.2021
   Beredskapsledelsen har tidligere, og i de ukentlige risikovurderingene, tatt høyde for at Kvitsøy vil følge Nord-Jæren i lokale forskrifter. Som meldt i media vurderer de fire kommunene i Nord-Jæren innføring av lokal forskrift.
   Les mer »
  • Karantene og isolasjon

   Publisert: 13.04.2021
   Dersom du får påvist covid-19 skal du i isolasjon. Dersom du har vært i kontakt med en med påvist covid-19 skal du i smittekarantene, og bor du med en i smittekarantene skal du i ventekarantene. I veldig korte trekk. Hovedpoenget er at vi ikke skal smitte andre før vi selv utvikler symptomer.
   Les mer »
  • To meter og nasjonale vedtak

   Publisert: 24.03.2021
   Det er innført strammere nasjonale anbefalinger og vedtak, og foreløpig blir det dermed ingen lokale forskrifter for Kvitsøy kommune eller Nord-Jæren.
   Les mer »
  • Servicebygget på Gamlekaien åpner fredag 26. mars

   Publisert: 22.03.2021
   Påsken er rett rundt hjørnet, og servicebygget på Gamlekaien åpner fredag 26. mars
   Les mer »
  • Kommunestyremøtet i morgen flyttes til teams

   Publisert: 22.03.2021
   Kommunestyremøtet 23. mars er flyttet fra aktivitetshallen til teams.
   Les mer »
  • Møte med fiskere 6. april

   Publisert: 19.03.2021
   Karmsund Maritime og Kvitsøy kommune ønsker i fellesskap å invitere yrkesfiskere og hobbyfiskere til et møte på Flåten 5. mai
   Les mer »
  • Vrakbåter

   Publisert: 16.03.2021
   Eier du en båt på max 50 fot/3 tonn som du ønsker å levere til avfallsselskap men ikke har muligheten til å få til selv? Ryfylke Friluftsråd hjelper deg med å frakte båten din gratis fra sjøkanten til Ecofiber Recycling AS for materialgjenvinning.
   Les mer »
  • Gratis juridisk bistand Kvitsøy kommune 2021 - Førstelinjerettshjelp

   Publisert: 15.03.2021
   Da er det for 2021 satt opp datoer for fri rettshjelp i Kvitsøy kommune. Dersom du har et juridisk spørsmål, eller trenger hjelp for å finne informasjon om lover og regler, trenger råd og hjelp til oppsett av testamente, samboerkontrakt, arv og gaver eller andre relevante spørsmål kan du benytte...
   Les mer »
  • Kulturmidler 2021

   Publisert: 15.03.2021
   Det er nå åpnet for å søke om kulturmidler for lokale lag og foreninger på Kvitsøy for 2021
   Les mer »
  • Ny plan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

   Publisert: 15.03.2021
   I henhold til vedtatt kommuneplan og planstrategi skal det i løpet av 2021 lages ny kommuneplan/temaplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i Kvitsøy kommune.
   Les mer »
  • Innbyggermøte 22. mars kl 18:00

   Publisert: 08.03.2021
   Kvitsøy kommune inviterer til innbyggermøte i aktivitetshallen den 22. mars kl. 1800
   Les mer »
  • Kommunal kompensasjonsordning for næringslivet

   Publisert: 05.03.2021
   Kvitsøy kommune er blitt tildelt kr 250 000,- fra regjeringen til å støtte næringslivsaktører som er særlig rammet av smitteverntiltak.
   Les mer »
  • Skadefelling grågås

   Publisert: 02.03.2021
   Kvitsøy kommune har med hjemmel i viltforskriften gitt flere grunneiere på Kvitsøy tillatelse til skadefelling av ikke-hekkende grågås avgrenset til areal på deres eiendommer med aktiv landbruksdrift og der problemet med skadebeiting er stort fra og med 03.03.2021 til og med 15.03.2021.
   Les mer »
  • Hvordan får du informasjon om vaksinering

   Publisert: 25.02.2021
   Nasjonal sikkerhetsmyndighet har oppfordret kommunene til å gi informasjon om hvordan informasjon om vaksinering vil gis for å unngå at svindlere utnytter situasjonen.
   Les mer »
  • Åpen hall

   Publisert: 24.02.2021
   Da kan vi endelig åpne opp for åpen hall igjen.  Her er oversikten frem til påske: 28.02.2021 – Fotball G5 – Monica Pedersen, 416 95 335 07.03.2021 – KRIK – Stian Bjørsvik, tlf 922 42 171 14.03.2021 - Fotball J11 – Per Hviding, tlf 934 66 485 21.03.2021 – UTGÅR 28.03.2021 – FamilieKRIK – Stian...
   Les mer »
  • Eiendomsskattelistene for 2021

   Publisert: 22.02.2021
   På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3c («energianlegg») for 2021 på 6 promille, og med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, er eiendomsskattelistene lagt ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 22. februar 2021, både på nettsiden og p...
   Les mer »
  • Inviterer hele Norge til å ta #1omdagen

   Publisert: 19.02.2021
   Det å komme seg ut i frisk luft er viktig både for den psykiske og fysiske helsa. Norsk Friluftsliv, med oppdrag fra Helsedirektoratet, lanserer kampanjen #1omdagen, der det norske folk oppfordres til å komme seg ut av døra minst en gang om dagen.
   Les mer »
  • Endringer i avfallshåndtering på miljøstasjonen

   Publisert: 18.02.2021
   Det er ikke lenger mulig å kaste avfall i sorte søppelsekker på miljøstasjonen. Det må benyttes hvite, gjennomsiktige poser. Kvitsøy kommune har vært i kontakt med Coop Prix Kvitsøy om dette kan tas inn i sortimentet.
   Les mer »
  • Purring på betalt faktura

   Publisert: 17.02.2021
   Det er som en følge av en feil blitt sendt ut noen purringer på betalte fakturaer. Feilen er nå rettet så dere som har mottatt disse purringene trenger ikke å foreta dere noe utenom å kaste purringene. Vi beklager dette.
   Les mer »
  • Rehabilitering fiskemottaket

   Publisert: 15.02.2021
   Kvitsøy kommune har i dag signert kontrakt med Harestad bygg AS om rehabilitering av fiskemottaket. Planlagt oppstart for prosjektet er 01. mars 2021, med mål om ferdigstillelse i juli.
   Les mer »
  • Planoppstart Grøningen lagt ut på høring

   Publisert: 12.02.2021
   Eventuelle innspill/merknader som kan være relevante for planarbeidet skal sendes skriftlig til Kvitsøy Sydvest, c/o Rogaland Regnskap, Postboks 167, 4096 Randaberg, eller som e-post til asem.henriksen@gmail.com innen 05.04.2021.
   Les mer »
  • Besøk på sykehjemmet

   Publisert: 10.02.2021
   Sykehjemmet har vært åpent for besøk, men det har vært begrensinger i antall besøkende og periodevist krav om bruk av munnbind. Nå er alle beboerne på sykehjemmet vaksinerte, og Kvitsøy kommune går til oppdaterte nasjonale råd om besøk på sykehjem.
   Les mer »
  • HOVEDOPPTAK I KVITSØY BARNEHAGE OG SFO

   Publisert: 09.02.2021
   Søknadsfrist for hovedopptaket ved Kvitsøy barnehage og Skolefritidsordningen for plass ved nytt skoleår i august er 1. MARS 2021.
   Les mer »
  • Opphevelse av lokal forskrift

   Publisert: 05.02.2021
   I dag opphevet ordfører, på delegert myndighet fra kommunestyret, den lokale forskriften om smitteverntiltak. Ordfører Stian Bjørsvik er svært glad for at vi også gjennom denne perioden har klart oss uten registrerte smittede på Kvitsøy – Jeg vil takke ansatte og innbyggerne for den fantastiske...
   Les mer »
  • Forskrift om folkevalgtes rett til godgjøring og velferdsgoder i Kvitsøy kommune lagt ut på høring

   Publisert: 04.02.2021
   Formannskapet har vedtatt å legge ut forslag til Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelse og velferdsgoder i Kvitsøy kommune på høring i medhold av forvaltningsloven §37. Høringsfristen er 16.02.2021. Høringsinnspill sendes til  post@kvitsoy.kommune.no . Forskriften finner du her
   Les mer »
  • Invitasjon til informasjonsmøte og idéverksted 25.02.21

   Publisert: 04.02.2021
   Kvitsøy kommune har gleden av å invitere deg til informasjonsmøte og idéverksted i forbindelse med videreutvikling av nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet den 25 februar, kl. 17-20.
   Les mer »
  • Spørreundersøkelse

   Publisert: 03.02.2021
   Rogaland Revisjon gjennomfører en spørreundersøkelse til innbyggerne i Kvitsøy kommune om hvordan de opplever kontakten med kommunen.
   Les mer »
  • Treningsrommet er åpent igjen

   Publisert: 02.02.2021
   I forbindelse med smittesituasjonen har treningsrommet vært stengt for aktivitet. I dag tirsdag 02.02.21 er det igjen åpnet, for inntil 3 personer om gangen.
   Les mer »
  • Formannskapsmøte 2 februar

   Publisert: 01.02.2021
   Grunnet begrensninger i antall personer i fysisk møte vil tilhørere kunne melde seg på og få tilsendt link til teams. Ønsker du å være tilhører, send en epost til post@kvitsoy.kommune.no   Påmelding må skje innen tirsdag 2 februar klokken 14:30. Møtepapirer finner du her: https://opengov.360onlin...
   Les mer »
  • Høring - hurtigbåttilbud

   Publisert: 29.01.2021
   Det var i fjor høst diskusjon rundt hurtigbåten, og vi stod overfor et mulig kutt i 2021. Takket være god innsats fra både pendlermiljøet og ungdomsrådet, fikk vi et positivt vedtak i fylkestinget før jul. Ruta til Kvitsøy er fredet til og med 2022, men det er ingen garantier for at ruta deretter...
   Les mer »
  • Endringer i lokal forskrift

   Publisert: 27.01.2021
   Ordfører har, i samråd med beredskapsledelsen og ut fra gjeldene smittesituasjon, gjort endringer i lokal forskrift. Endringene er gjort ut fra et ønske om at vi i størst mulig grad skal forholde oss til de enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer og anbefalinger.
   Les mer »
  • Lokal risikovurdering

   Publisert: 26.01.2021
   FHI (folkehelseinstituttet) har bedt om at kommunene hver uke gjør en lokal risikovurdering av smittesituasjonen. Det er tre forhold som skal belyses, epidemiologisk situasjon, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.
   Les mer »
  • Mindre justeringer i lokal forskrift

   Publisert: 22.01.2021
   Ordfører har i dag vedtatt noen justeringer i lokal forskrift. Antallsgrensen på 10 personer for barne- og ungdomsaktivitet blir stående over helgen, men vil mest sannsynlig blir fjernet på tirsdag.
   Les mer »
  • Kulturkalender for våren 2021 er klar

   Publisert: 22.01.2021
   Kulturkalenderen for våren 2021 er klar, og den vil bli levert ut i alle postkasser de nærmeste dagene. Den digitale kalenderen kan du finne her:  Kulturkalender vår 2021 Det tas forbehold om endringer.  Dersom det er endringer eller en har nye arrangement kan en melde fra om dette til kommunen p...
   Les mer »
  • Tiltak, råd og anbefalinger, hva gjelder nå

   Publisert: 20.01.2021
   Det er mange forskjellige regler og anbefalinger, noen nasjonale og noen lokale, og nabokommuner har vedtatt ulike tiltak. Det er ikke lett å vite hva som gjelder, og det er heller ikke så lett å vite hva som er rett å gjøre lokalt. Intensjonen er vesentlig å holde fast; tiltakene er til for å...
   Les mer »
  • Videreføring av midlertidig lokal forskrift

   Publisert: 18.01.2021
   Kommunestyret i Kvitsøy kommune vedtok videreføring av en midlertidig lokal forskrift i kommunestyremøte mandag 18. januar 2021.
   Les mer »
  • Sannsynlighet for videreføring av lokal forskrift

   Publisert: 12.01.2021
   Gitt at smittesituasjonen nasjonalt og regionalt fortsatt ikke har gått drastisk ned er det mest sannsynlig å tro at tiltakene nasjonalt fortsetter utover 18. januar. Gjeldene lokal forskrift blir det kalt inn til ekstraordinært kommunestyremøte mandag 18. januar.
   Les mer »
  • Ny oppdatert tømmekalender

   Publisert: 08.01.2021
   Nå er den nye tømmekalenderen på plass, med oppdatert åpningstid for miljøstasjonen.
   Les mer »
  • Lokal forskrift i Kvitsøy kommune

   Publisert: 05.01.2021
   Kvitsøy kommunestyre hadde ekstraordinært møte tirsdag 05.01.20 og vedtok en midlertidig lokal forskrift knyttet til smittevern.
   Les mer »
  Helse, omsorg og velferd
  /helse-omsorg-og-velferd
  Sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/kvitsoy-sykehjem/
  Kvitsøy sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/omsorgsboliger/
  Omsorgsboliger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/soke-om-opphold/
  Søke om opphold
  Legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kvitsoy_legekontor/
  Kvitsøy legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/legevaktordning/
  Legevaktordning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/oyeblikkelig-hjelp/
  Øyeblikkelig hjelp
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kontaktinformasjon-for-sus/
  Kontaktinformasjon for SUS
  Helsestasjon
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/helsestasjon-for-barn-og-unge/
  Helsestasjon for barn og unge
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/skolehelsetjeneste/
  Skolehelsetjeneste
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/svangerskapsoppfolging/
  Svangerskapsoppfølging
  Avlastning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/stottekontakt/
  Støttekontakt
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/omsorgslonn/
  Omsorgslønn
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/soke-om-avlastning/
  Søke om avlastning
  Barnevern
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/barneverntjenesten/
  Barneverntjenesten
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/fosterhjem/
  Fosterhjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/besokshjem2/
  Besøkshjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/bekymringsmelding-til-barnevernet/
  Bekymringsmelding til barnevernet
  NAV og sosiale tjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/nav/
  NAV
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/kommunal-bolig/
  Kommunal bolig
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/introduksjonsprogram-for-flyktninger/
  Introduksjonsprogram for flyktninger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/startlan/
  Startlån
  Krisesenter
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/krisesenter/
  Krisesenter
  Hjemmetjenester og tilbud for eldre
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/matombringing/
  Matombringing
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjelpemidler/
  Hjelpemidler
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hummeren-aktivitetssenter/
  Hummeren aktivitetssenter
  Helsetjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tannlege/
  Tannlege
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/kvitsoy-helsebil/
  Kvitsøy helsebil
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tt-kort/
  TT-kort
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/soke-om-helse--og-omsorgstjenester/
  Søke om helse- og omsorgstjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/pasientreise/
  Pasientreise
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/ergoterapi/
  Ergoterapi
  Hjelpetelefoner og konfliktrådet
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/parorendelinjen/
  Pårørendelinjen
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/hjelpetelefonen-for-seksuelt-misbrukte/
  Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/konfliktradet/
  Konfliktrådet
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  ~/link/c71c3ff5687c4670bb87f468becc8ffa.aspx
  Barnehager i Randaberg
  Barnehager i Randaberg
  Skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/nettside-kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skoles nettside
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/spesialundervisning/
  Spesialundervisning
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/permisjonsfritak/
  Permisjonsfritak
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/krle-fritak/
  KRLE-fritak
  /innhold/barnehage-og-skole/skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/kvitsoy-sfo/
  Kvitsøy SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/vedtekter-for-sfo/
  Vedtekter for SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/soke-om-plass-i-sfo/
  Søke om plass i SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/tegn-pa-god-praksis-i-kvitsoy-sfo/
  Tegn på god praksis i Kvitsøy SFO
  Barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/kvitsoy-barnehage/
  Kvitsøy barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/arsplan/
  Årsplan
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/reglement-for-barnehagen/
  Reglement for barnehagen
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/redusert-foreldrebetaling/
  Redusert foreldrebetaling
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/soke-barnehageplass/
  Søke barnehageplass
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/nettside-kvitsoy-barnehage/
  Barnehagens nettside
  PP-tjeneste
  /innhold/barnehage-og-skole/ppt/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
  Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
  Teknisk og plan
  /teknisk-og-plan
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/maa-jeg-soke/
  Må jeg søke?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/bygge-uten-a-soke/
  Bygge uten å søke
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/finn-kart-nabolister-planer-og-bestemmelser/
  Finn kart, nabolister, planer og bestemmelser
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/dispensasjon/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/hvor-mye-kan-jeg-bygge/
  Hvor mye kan jeg bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/tegne-og-plassere-tiltaket/
  Tegne og plassere tiltaket
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/informere-naboer/
  Informere naboer
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sende-soknad-til-kommunen/
  Sende søknad til kommunen
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/nar-tiltaket-er-ferdig/
  Når tiltaket er ferdig
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sporsmal-om-byggesak/
  Spørsmål om byggesak
  Boplikt og konsesjon
  /innhold/teknisk-og-plan/boplikt-og-konsesjon2/boplikt-og-konsesjon/
  Boplikt og konsesjon
  Kart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-torg/
  e-torg
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-Bygg-Web/
  eByggWeb
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/smartkommunekart/
  Smartkommunekart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Planer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/kommuneplan2/
  Kommuneplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/temaplaner-planer/
  Temaplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planarbeid-og-kunngjoringer/
  Planarbeid og kunngjøringer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/arealplan/
  Arealplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/endring-av-arealplaner/
  Endring av arealplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planstrategi/
  Planstrategi
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/sporsmal-om-planer/
  Spørsmål om planer
  Seksjonering, deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppmaling/
  Oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/eierseksjonering/
  Eierseksjonering
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppdeling-av-eiendom/
  Oppdeling av eiendom
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/geodata/
  Geodata
  Landbruk
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbrukskontoret/
  Landbrukskontoret
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/veterinarvakt/
  Veterinærvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/smadyrvakt/
  Smådyrvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/driveplikt/
  Driveplikt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbruksvei---bygg/
  Landbruksvei - bygg
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/gragas/
  Grågås
  VAR - vann, avløp og renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/IVAR/
  IVAR
  /innhold/teknisk-og-plan/var/kvitsoy-miljostasjon/
  Kvitsøy miljøstasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/renovasjon/
  Renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/vann-avlop/
  Vann og avløp
  Brannvesenet
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/Rogaland-brann-og-redning-IKS/
  Rogaland brann og redning IKS
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/brannstasjonen-pa-kvitsoy/
  Brannstasjonen på Kvitsøy
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/feiing/
  Feiing
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/sankthansbal/
  Sankthansbål
  Havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/soke-om-kommunal-batplass/
  Søke om kommunal båtplass
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/vollsoy-kai/
  Vollsøy kai
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/tillatelse-havne--og-farvannsloven/
  Havne- og farvannsloven
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/vei/
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/e-39-rogfast/
  E-39 Rogfast
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gravemelding-og-varsling-om-veiarbeid/
  Gravemelding og varsling om veiarbeid
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
  Privat avkjørsel fra offentlig vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gatelys/
  Gatelys
  Varsle om feil
  /innhold/teknisk-og-plan/varsle-om-feil2/varsle-om-feil/
  Varsle om feil
  Prisliste
  /innhold/teknisk-og-plan/prisliste/oppdeling-av-eiendom/
  Prisliste
  Kultur
  /kultur
  Faste kulturarrangementer
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/ukm/
  UKM
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/hummerhelg/
  Hummerhelg
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/mote-med-frivillige/
  Møte med frivillige
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  /innhold/kultur/utleiekalender/utleiekalender/
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  Tildeling av priser og kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/soke-om-kulturmidler/
  Søke om kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/byggeskikkpris/
  Byggeskikkpris
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturpris/
  Kulturpris
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminner/
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturlandskapsprisen/
  Kulturlandskapsprisen
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminnesok/
  Kulturminnesøk
  Bibliotek
  /innhold/kultur/bibliotek/kvitsoy-folkebibliotek/
  Kvitsøy folkebibliotek
  Kulturskolen
  /innhold/kultur/kulturskolen2/kvitsoy-kulturskole/
  Kvitsøy kulturskole
  /innhold/kultur/kulturskolen2/soke-om-elevplass/
  Søke om elevplass
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/kulturkalender/
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/frivillige-lag-og-foreninger/
  Frivillige lag og foreninger
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kultursentrum-groningen/
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/hummerklekkeriet/
  Hummerklekkeriet
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/fiskemottaket/
  Fiskemottaket
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-1/
  Kvitsøy 1
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/en-kjede-av-fyr/
  En kjede av fyr
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  Innbyggerforslag
  Innbyggerforslag
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/ordforeren/
  Ordføreren
  https://opengov.360online.com/Meetings/KVITSOY
  _blank
  Politiske møter og sakspapirer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motekalender-motedokumenter/
  Tidligere politiske saker
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/
  Styrer, råd og utvalg
  https://www.kontrollutv.no/kontrollutvalgene
  _blank
  Kontrollutvalget i Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motereglement/
  Politisk møtereglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  _blank
  Innbyggerforslag
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politikere/
  Kontaktinfo politikere
  Administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannen/
  Rådmannen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannens-ledergruppe/
  Rådmannens ledergruppe
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/organisasjonen/
  Organisasjonen og organisasjonskart
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/delegeringsreglement/
  Delegeringsreglement
  Kommunale eierskap og samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-samarbeid/
  Interkommunale samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-selskap/
  Interkommunale selskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/eierskapsstrategi/
  Eierskapsstrategi
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/eiendomsskatt/
  Eiendomsskatt
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/elektronisk-faktura-til-kommunen/
  Elektronisk faktura til kommunen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkrever/
  Skatteoppkrever
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/prisliste/
  Prisliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/finansreglement/
  Finansreglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/kommunal-fakturering/
  Kommunal fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett/
  Budsjett
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsmelding-og-regnskap/
  Årsmelding og regnskap
  Administrative tjenester
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/borgerlig-vigsel/
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/forstelinjerettshjelp/
  Førstelinjerettshjelp
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  Arkiv
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkiv-og-post/
  Arkiv og post
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkivplan/
  Arkivplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/offentlig-postliste/
  Offentlig postliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/foresporsel-om-innsyn/
  Forespørsel om innsyn
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/personvern/
  Personvern
  Næring
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsliv-pa-kvitsoy/
  Næringsliv på Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsplan/
  Næringsplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/lokalt-naringsfond/
  Lokalt næringsfond
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/etablere-egen-bedrift/
  Etablere egen bedrift?
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/bevillinger/
  Bevillinger
  Digital kommunikasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/min-side/
  Min Side
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/edialog/
  Edialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/sms-varsling/
  SMS-Varsling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/facebook/
  Facebook
  Ledige stillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-kvitsoy-kommune/
  Ledige stillinger i Kvitsøy kommune
  Personal
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personal/personal/
  Personal
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/beredskap-i-kvitsoy-kommune/
  Beredskap i Kvitsøy kommune
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/koronaviruset/
  Koronaviruset
  Om Kvitsøy
  /om-kvitsoy
  Severdigheter
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/kvitsoy-kirke/
  Kvitsøy kirke
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/trafikksentralen/
  Trafikksentralen
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/steinkorset-og-st.-clemens-kirkeruin/
  Steinkorset og St. Clemens kirkeruin
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/booking-av-guide/
  Booking av guide
  Om Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/provebo-kvitsoy/
  Prøvebo Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/historie/kommunens-historie/
  Kommunens historie
  /innhold/kvitsoy/historie/bygdebok/
  Bygdebok
  /innhold/kvitsoy/historie/kvitsoy-i-bilder/
  Kvitsøy i bilder
  Friluft og turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/turomrader/
  Turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/allemannsretten/
  Allemannsretten
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/fuglefredningsomrade-paa-eime/
  Fuglefredningsområde på Eime
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/dronebruk/
  Dronebruk
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/hundepark/
  Hundepark
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/kano-til-utlan/
  Kano til utlån
  Overnatting
  /innhold/kvitsoy/overnatting/kvitsoy-maritime-senter/
  Kvitsøy maritime senter
  /innhold/kvitsoy/overnatting/bobil-og-telt/
  Bobil og telt
  /innhold/kvitsoy/overnatting/private-overnattingsmuligheter/
  Andre overnattingsmuligheter
  Offentlig transport
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/ferjesamband/
  Ferjesamband
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/hurtigbat/
  Hurtigbåt
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-tilfra-mekjarvik/
  Buss til/fra Mekjarvik
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-pa-kvitsoy/
  Buss på Kvitsøy
  Gjestebrygger og havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/kvitsoy/gjestebrygge-og-havner/batvett-og-nattero/
  Båtvett og nattero
  Butikker og tilbud
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/coop-marked/
  Coop Prix
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/drivstoff/
  Drivstoff
  Idrettsanlegg og lekeplasser
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/kvitsoy-aktivitetshall/
  Kvitsøy aktivitetshall
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/klatrepark-pa-vollsoy/
  Klatrepark på Vollsøy
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/lekeplasser/
  Lekeplasser