IVAR IKS følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og ønsker å bidra i størst mulig grad til samfunnets felles dugnad for å begrense smitten av koronaviruset (covid-19). Derfor har IVAR valgt å stenge alle gjenvinningsstasjonene som vi drifter, fra og med torsdag 19. mars.

De siste dagene har vi registrert unormalt mange kunder på gjenvinningsstasjonene. Det fører til at mange mennesker er samlet på samme sted og dermed øker smittefaren for både kunder og ansatte.

Se ivar.no for mer informasjon.