Du er her: Hjem / Ledige stillinger i Kvitsøy kommune

Ledige stillinger i Kvitsøy kommune

Her finner du utlyste stillinger i Kvitsøy kommune.

Innhold

  Ønsker du å jobbe i Kvitsøy kommune?

  Selv om det ikke alltid er ledige stillinger i Kvitsøy kommune er vi jevnlige på jakt etter nye folk, og flere avdelinger har løpende behov for tilkallingsvikarer. Send gjerne en henvendelse dersom du er interessert i å jobbe på Kvitsøy kommune.

  Kommunalsjef helse, velferd og omsorg på Kvitsøy

  Ansettelsesform: Fast

  Stillingsprosent: 100

  Stilling: Kommunalsjef helse, velferd og omsorg

  Oppstart: Etter avtale

  Søknadsfrist: 31.08.2023

  Arbeidsoppgaver:
  Dagens organisering omfatter helse, sosial, pleie og omsorgstjenester, og kommunalsjefen har helhetlig lederansvar, herunder økonomi-, fag-, utviklings- og personalansvar. Sykehjemmet og hjemmetjenesten er organisert med egen avdelingsleder, mens kommunalsjef vil ha personalansvar for avdelingsleder og direkte lederansvar for helse og sosialkonsulent, legekontor/helsesekretær, fysioterapi og hjemmehjelp. Kommunalsjefen har også ansvar for interkommunalt samarbeid.

  En sentral oppgave for kommunalsjefen vil være å videreutvikle gode tjenester innenfor sektorens rammer, inkludert å sikre fagutvikling, tidlig innsats og utvikling av gode pasientforløp. Kvitsøy kommune ønsker å implementere velferdsteknologi, og vår kommende kommunalsjef vil få en sentral rolle i det videre arbeidet med å sikre videreføring og utvikling på området. 

  Kvitsøy kommune er en av landets minste kommuner, og jobben som kommunalsjef innebærer et vesentlig operativt ansvar.

  Det forventes at kommunalsjefen tar selvstendig ansvar for utføring og prioritering av arbeidsoppgavene. Dagene som kommunalsjef er hektiske, og ingen dager er like. Vi hjelper hverandre med oppgavene vi står ovenfor, og det er viktig at du klarer å prioritere oppgaver for å sikre nødvendig framdrift.

  Kvalifikasjoner:
  Vi søker en person med helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå, og med ledererfaring fra ett eller flere av sektorens faglige arbeidsfelt. Det er en fordel om du har utdanning på masternivå og/eller videreutdanning i ledelse.

  Det er viktig at du er fleksibel, at du har gode samarbeidsevner og får det beste ut av medarbeiderne dine. Evne og vilje til nytenkning, videreutvikling, samt tverrfaglig kompetanse er viktige egenskaper for stillingen. Erfaring fra kommunal virksomhet er ønskelig, og det forventes forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon. 

  Tilsettingen skjer på de vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. Lønn etter avtale.

  Personlige egenskaper:
  Kvitsøy kommune søker etter en engasjert og arbeidsom person med gode faglige og personlige kvalifikasjoner.

  I en liten kommune er det viktig at du er en god lagspiller, er selvgående, har en positiv innstilling, ser muligheter og er opptatt av å utvikle sektoren. For å lykkes må du inneha egenskaper til å bygge og vedlikeholde nettverk til våre eksterne samarbeidspartnere. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi tilbyr:

  • Gode velferdsordninger
  • Barnehageplass
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn etter avtale
  • Tiltredelse etter avtale

  Kontaktperson:
  Elin Schanche, kommunedirektør
  telefon 95 21 16 94

  Søknad sendes her

  Ledig stilling som helsefagarbeider heltid

  Ansettelsesform: Fast

  Stillingsprosent: 100

  Stilling: Helsefagarbeider

  Oppstart: Etter avtale

  Søknadsfrist: 10.09.2023

  Arbeidsoppgaver

  • Helsefaglige oppgaver på sykehjemmet og i hjemmetjenesten
  • Medvirke til å skape god stemning og trygghet for brukere.
  • Samarbeid med pårørende og kollegaer
  • Ønskelig at du kan bidra som sjåfør for helsebil - pasienttransport og frakt av helsepersonell

  Kvalifikasjoner

  • Offentlig godkjent helsefagarbeider eller annen helse- og sosialfaglig utdannelse
  • Språknivå B2. Gjelder ikke for søkere med skandinavisk morsmål
  • Politiattest
  • Det er ønskelig med førerkort klasse B
  • Personlig egnethet vil vektlegges

  Personlige egenskaper

  • Engasjert og interessert i å være med å utvikle arbeidsplassen vår
  • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert
  • Fleksibel og kunnskapsbasert med brukeren i fokus
  • Trives med varierte og allsidige arbeidsoppgaver
  • Ha interesse for faget og gjerne være interessert i å ta videreutdanning

  Vi tilbyr

  • God opplæring og varierte arbeidsoppgaver
  • Lønns- og arbeidsvilkår iht. lokale og sentrale avtaler
  • Faglig utvikling og gode muligheter for kompetanseheving
  • Gode pensjons og forsikringsordninger gjennom KLP

  Kontaktperson

  Anne Marki, avdelingsleder Kombisenteret

  Epost: Anne.merete.marki@kvitsoy.kommune.no

  Søknad sendes her

  Ledig stilling som helsefagarbeider deltid

  Ansettelsesform: Fast

  Stillingsprosent: 50

  Stilling: Helsefagarbeider

  Oppstart: Etter avtale

  Søknadsfrist: 01.10.2023

  Arbeidsoppgaver

  • Helsefaglige oppgaver på sykehjemmet og i hjemmetjenesten
  • Medvirke til å skape god stemning og trygghet for brukere.
  • Samarbeid med pårørende og kollegaer
  • Vakter som sjåfør for helsebil - pasienttransport og frakt av helsepersonell inngår i stillingen

  Kvalifikasjoner

  • Offentlig godkjent helsefagarbeider eller annen helse- og sosialfaglig utdannelse. Annen relevant kompetanse kan kompensere for formell utdanning. 
  • Språknivå B2. Gjelder ikke for søkere med skandinavisk morsmål
  • Politiattest
  • Førerkort klasse B
  • Personlig egnethet vil vektlegges

  Personlige egenskaper

  • Engasjert og interessert i å være med å utvikle arbeidsplassen vår
  • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert
  • Fleksibel og kunnskapsbasert med brukeren i fokus
  • Trives med varierte og allsidige arbeidsoppgaver
  • Ha interesse for faget og gjerne være interessert i å ta videreutdanning

  Vi tilbyr

  • God opplæring og varierte arbeidsoppgaver
  • Lønns- og arbeidsvilkår iht. lokale og sentrale avtaler
  • Faglig utvikling og gode muligheter for kompetanseheving
  • Mulighet for ekstravakter ved fravær/ferie
  • Gode pensjons og forsikringsordninger gjennom KLP
  • Stipendordning for sykepleiestudenter

  Kontaktperson

  Anne Marki, avdelingsleder Kombisenteret

  Epost: Anne.merete.marki@kvitsoy.kommune.no

  Søknad sendes her 

  Helsefagarbeider/Pleiemedarbeider - helgestillinger

  Ansettelsesform: Fast

  Stillingsprosent: Deltid

  Stilling: Helgestillinger - Fagarbeider/Pleiemedarbeider

  Oppstart: Etter avtale

  Søknadsfrist: 01.10.2023 

  Arbeidsoppgaver

  • Helsefaglige oppgaver på sykehjemmet og i hjemmetjenesten
  • Medvirke til å skape god stemning og trygghet for brukere
  • Samarbeid med pårørende og kollegaer
  • Ønskelig at du kan bidra som sjåfør for helsebil - pasienttransport og frakt av helsepersonell
  • En stilling på 23,71% (fredag til søndag hver 3. helg og hver 6 torsdag)
  • 4 stillinger på 13,85% (hver 3. helg)

  Kvalifikasjoner

  • Ønskelig med helsefaglig utdannelse, men det er ikke et krav.
  • Ønskelig med språknivå B2.
  • Politiattest
  • Det er ønskelig med førerkort klasse B
  • Personlig egnethet vil vektlegges

  Personlige egenskaper

  • Engasjert og interessert i å skape et hyggelig miljø for beboere og kollegaer
  • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel
  • Trives med varierte og allsidige arbeidsoppgaver
  • Ha interesse for faget

  Vi tilbyr

  • God opplæring og varierte arbeidsoppgaver
  • Lønns- og arbeidsvilkår iht. lokale og sentrale avtaler
  • Gode pensjons og forsikringsordninger gjennom KLP
  • Mulighet for ekstravakter

  Sykepleierstudenter oppfordres til å søke.

  Kvitsøy kommune har en stipendordning for sykepleiestudenter hvor man arbeider hver 3. helg og fire uker i løpet av sommerferien. Ønsker man å jobber mer i løpet av sommeren er man selvfølgelig velkommen til det, men vi er opptatt av at man skal ha litt fri mellom skoleårene. Ved å inngå ordningen får man utbetalt et tillegg per måned på 4000 kr frem til man er ferdig utdannet, og forplikter seg til å jobbe 2 år som sykepleier i Kvitsøy kommune etter endt utdannelse. Man blir avlønnet som helsefagarbeider etter ansenitet mens man er student. Kommunen kan bidra dersom det er behov for overnatting de helgene man er på jobb, men det er også gode muligheter for å pendle med gratis ferje.

  Kontaktperson

  Anne Marki, avdelingsleder Kombisenteret

  Epost: Anne.merete.marki@kvitsoy.kommune.no

  Søknad sendes her

  Fast sykepleierstilling med gode betingelser på idylliske Kvitsøy

  Kvitsøy kommune har samdrift av sykehjem, hjemmesykepleie og akuttmedisinsk bakvakt.
  Her jobber de ulike helsetjenestene tett sammen og alt ligger til rette for at du som sykepleier kan få bred erfaring og bidra aktivt inn i utøvelse og utforming av helsetjenestene vi tilbyr.

  Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannede sykepleiere til å søke.

  Du vil bli en del av et trygt og støttende arbeidsmiljø i et unikt lokalsamfunn med en spennende historie og fokus på samhold.

  Kvitsøy kan blant annet by på flotte turområder, flott skjærgård til padling og fisking, egen aktivitetstall og aktivitetspark, flytende sauna, restaurant, butikk, kulturtilbud, idrettslag, skole og barnehage.
  Samtidig er det kun en kort båttur til Stavanger, den fjerde største byen i Norge, hvor du kan oppleve et yrende kulturliv, gode shoppingmuligheter og et pulserende uteliv.

  Ferjen mellom Kvitsøy og Mekjarvik er blitt gratis.

  Visste du forresten at selv om Kvitsøy ikke er landfast i dag, vedtok stortinget utbygging og finansiering av prosjektet E39 Rogfast i Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner i Rogaland den 23. mai 2017. Arbeidet med å bygge tunnel fra Kvitsøy er startet, og dersom alt går etter planen vil den kunne åpne i 2031.

  Arbeidsoppgaver:

  • Pleie og omsorg til pasienter på sykehjemmet og hjemmesykepleien
  • Sykepleieprosedyrer, vedtaksmøter, oppfølging av legevisitt og dokumentasjon
  • Akuttmedisinsk bakvakt, og håndtering av trygghetsalarmer
  • Samarbeid med pasienter, pårørende og kollegaer

  Kvalifikasjoner:

  • Offentlig godkjent sykepleier
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
  • Politiattest
  • Førerkort klasse B
  • Språkkrav B2, hvis ikke skandinavisk morsmål

  Personlige egenskaper:

  • Vi ønsker oss en omgjengelig person som kommuniserer godt med både beboere og kollegaer.
  • Du mestrer å jobbe godt selvstendig og i team, og kan gi tjenester av faglig god kvalitet med brukeren i fokus.
  • Du ønsker og bidra til å utvikle arbeidsplassen og finne gode løsninger.

  Vi tilbyr:

  • God opplæring og varierte arbeidsoppgaver
  • Kurs i akuttmedisin
  • Lønns- og arbeidsvilkår iht. lokale og sentrale avtaler
  • 60.000 kr over garantilønntabell og minimum 8 års ansiennitet
  • Stillingsstørrelse etter ønske
  • Faglig utvikling og gode muligheter for kompetanseheving
  • Arbeidstidsordninger etter eget ønske kan vurderes
  • Ved behov kan vi være behjelpelige med å skaffe leilighet
  • Søkere vil bli vurdert fortløpende

  Kvitsøy kommune har tilbud om subsidiert bolig gjennom prosjektet "prøvebo Kvitsøy". Les mer om prosjektet her: https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/kvitsoy/provebo-kvitsoy/

  Fortrinnsvis ønsker vi at du flytter til Kvitsøy, men vi kan også vurdere pendling. Bakgrunnen for dette er vaktordning og akuttmedisinsk bakvakt.

  Vi oppfordrer deg til å søke nå og bli en del av laget i en kommune som satser på sine ansatte!

  Rekrutteringsprosessen ivaretas av Kvitsøy Rekruttering AS. Dersom du ønsker mer informasjon om den aktuelle stillingen, kontakt rådgiver Kim Stangeland Olsen på e-post: kim@kvitsoy-rekruttering.no, eller telefon 97 18 13 33.

  Søk her

  Vi trenger ekstravakter ved Kvitsøy kombisenter

  Vi trenger ekstravakter som kan steppe inn på kort varsel ved sykdom, kurs ol. Gjelder både i pleien på Kombisenteret,  men også til vakter på kjøkkenet. Kvitsøy kombisenter ligger i naturskjønne omgivelser i Ydstebøhavn. Det er døgnbemannet, og de ansatte bistår beboere med de behov de har i forhold til stell og pleie, utdeling av medisiner, motivere til aktivitet og praktisk gjøremål. De ansatte bistår også de hjemmeboende.  Det er eget kjøkken på sykehjemmet, som er bemannet på dagtid som vi også trenger vikarer til.

  Arbeidsoppgaver:

  • Vi skal gi tjenester av god kvalitet i henhold til behov.
  • Bidra til et godt samarbeid med beboere og ansatte.
  • Vi dokumenterer i elektronisk journal, Gerica
  • Samarbeide med pårørende

  Kvalifikasjoner:

  • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
  • Erfaring med arbeid med eldre er en fordel.
  • Hvis annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språknivå B2. Gjelder ikke søkere av skandinavisk morsmål.
  • Helst 18 år, men ved god personlig egnethet så kan man søke fra man er 17 år. 

  Personlige egenskaper:

  • Vi har behov for deg som mestrer å jobbe selvstendig, og samtidig i team med andre.
  • Du må kunne vurdere beboere behov, og gi tjenester av faglig god kvalitet.
  • Du må være god på relasjoner og bidra til et godt samarbeid på arbeidsplassen.

  Vi tilbyr:

  • Lønn etter tariff
  • Ansvar, involvering og delaktig fra ansatte.
  • Dyktige og engasjerte kollegaer. 

  Kontaktperson

  Anne Marki, avdelingsleder Kombisenteret

  Epost: Anne.merete.marki@kvitsoy.kommune.no

  Vi ber selgere av bemanningstjenester om å ikke ta kontakt.

  Søknad sendes inn her

  Ledige stillinger i Kvitsøy kommune

  Utlyste stillinger finner du også på:

  Finn.no

   

  Helse, omsorg og velferd
  /helse-omsorg-og-velferd
  Sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/kvitsoy-sykehjem/
  Kvitsøy sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/omsorgsboliger/
  Omsorgsboliger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/soke-om-opphold/
  Søke om opphold
  Legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kvitsoy_legekontor/
  Kvitsøy legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/legevaktordning/
  Legevaktordning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/oyeblikkelig-hjelp/
  Øyeblikkelig hjelp
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kontaktinformasjon-for-sus/
  Kontaktinformasjon for SUS
  Helsestasjon
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/helsestasjon-for-barn-og-unge/
  Helsestasjon for barn og unge
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/skolehelsetjeneste/
  Skolehelsetjeneste
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/svangerskapsoppfolging/
  Svangerskapsoppfølging
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/kommunens-familieteam/
  Kommunens familieteam
  Avlastning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/stottekontakt/
  Støttekontakt
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/omsorgslonn/
  Omsorgslønn
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/soke-om-avlastning/
  Søke om avlastning
  Barnevern
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/barneverntjenesten/
  Barneverntjenesten
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/fosterhjem/
  Fosterhjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/besokshjem2/
  Besøkshjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/bekymringsmelding-til-barnevernet/
  Bekymringsmelding til barnevernet
  NAV og sosiale tjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/nav/
  NAV
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/kommunal-bolig/
  Kommunal bolig
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/introduksjonsprogram-for-flyktninger/
  Introduksjonsprogram for flyktninger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/startlan/
  Startlån
  Krisesenter
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/krisesenter/
  Krisesenter
  Hjemmetjenester og tilbud for eldre
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/matombringing/
  Matombringing
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjelpemidler/
  Hjelpemidler
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hummeren-aktivitetssenter/
  Hummeren aktivitetssenter
  Helsetjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tannlege/
  Tannlege
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/kvitsoy-helsebil/
  Kvitsøy helsebil
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tt-kort/
  TT-kort
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/soke-om-helse--og-omsorgstjenester/
  Søke om helse- og omsorgstjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/pasientreise/
  Pasientreise
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/ergoterapi/
  Ergoterapi
  Hjelpetelefoner og konfliktrådet
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/parorendelinjen/
  Pårørendelinjen
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/hjelpetelefonen-for-seksuelt-misbrukte/
  Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/konfliktradet/
  Konfliktrådet
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  ~/link/c71c3ff5687c4670bb87f468becc8ffa.aspx
  Barnehager i Randaberg
  Barnehager i Randaberg
  Skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/nettside-kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skoles nettside
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/spesialundervisning/
  Spesialundervisning
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/permisjonsfritak/
  Permisjonsfritak
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/krle-fritak/
  KRLE-fritak
  /innhold/barnehage-og-skole/skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/kvitsoy-sfo/
  Kvitsøy SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/vedtekter-for-sfo/
  Vedtekter for SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/soke-om-plass-i-sfo/
  Søke om plass i SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/tegn-pa-god-praksis-i-kvitsoy-sfo/
  Tegn på god praksis i Kvitsøy SFO
  Barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/kvitsoy-barnehage/
  Kvitsøy barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/arsplan/
  Årsplan
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/reglement-for-barnehagen/
  Reglement for barnehagen
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/redusert-foreldrebetaling/
  Redusert foreldrebetaling
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/soke-barnehageplass/
  Søke barnehageplass
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/nettside-kvitsoy-barnehage/
  Barnehagens nettside
  PP-tjeneste
  /innhold/barnehage-og-skole/ppt/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
  Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
  Teknisk og plan
  /teknisk-og-plan
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/maa-jeg-soke/
  Må jeg søke?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/bygge-uten-a-soke/
  Bygge uten å søke
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/dispensasjon/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/hvor-mye-kan-jeg-bygge/
  Hvor mye kan jeg bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/tegne-og-plassere-tiltaket/
  Tegne og plassere tiltaket
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/informere-naboer/
  Informere naboer
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sende-soknad-til-kommunen/
  Sende søknad til kommunen
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/nar-tiltaket-er-ferdig/
  Når tiltaket er ferdig
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sporsmal-om-byggesak/
  Spørsmål om byggesak
  Boplikt og konsesjon
  /innhold/teknisk-og-plan/boplikt-og-konsesjon2/boplikt-og-konsesjon/
  Boplikt og konsesjon
  Kart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-torg/
  e-torg
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kommunekart/
  _blank
  Kommunekart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Planer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/kommuneplan2/
  Kommuneplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/temaplaner-planer/
  Temaplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planarbeid-og-kunngjoringer/
  Planarbeid og kunngjøringer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/arealplan/
  Arealplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/endring-av-arealplaner/
  Endring av arealplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planstrategi/
  Planstrategi
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/sporsmal-om-planer/
  Spørsmål om planer
  Seksjonering, deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppmaling/
  Oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/eierseksjonering/
  Eierseksjonering
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppdeling-av-eiendom/
  Oppdeling av eiendom
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/geodata/
  Geodata
  Landbruk
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbrukskontoret/
  Landbrukskontoret
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/veterinarvakt/
  Veterinærvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/smadyrvakt/
  Smådyrvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/driveplikt/
  Driveplikt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbruksvei---bygg/
  Landbruksvei - bygg
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/gragas/
  Grågås
  VAR - vann, avløp og renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/IVAR/
  IVAR
  /innhold/teknisk-og-plan/var/kvitsoy-miljostasjon/
  Kvitsøy miljøstasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/renovasjon/
  Renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/vann-avlop/
  Vann og avløp
  Brannvesenet
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/Rogaland-brann-og-redning-IKS/
  Rogaland brann og redning IKS
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/brannstasjonen-pa-kvitsoy/
  Brannstasjonen på Kvitsøy
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/feiing/
  Feiing
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/sankthansbal/
  Sankthansbål
  Havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/soke-om-kommunal-batplass/
  Søke om kommunal båtplass
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/vollsoy-kai/
  Vollsøy kai
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/tillatelse-havne--og-farvannsloven/
  Havne- og farvannsloven
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/piren-i-skjeravagen2/
  Piren i Skjeravågen
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/vei/
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/e-39-rogfast/
  E-39 Rogfast
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gravemelding-og-varsling-om-veiarbeid/
  Gravemelding og varsling om veiarbeid
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
  Privat avkjørsel fra offentlig vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gatelys/
  Gatelys
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/leie-av-parkeringsplass/
  Leie av parkeringsplass
  Varsle om feil
  /innhold/teknisk-og-plan/varsle-om-feil2/varsle-om-feil/
  Varsle om feil
  Prisliste
  /innhold/teknisk-og-plan/prisliste/oppdeling-av-eiendom/
  Prisliste
  Kultur
  /kultur
  Faste kulturarrangementer
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/ukm/
  UKM
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/hummerhelg/
  Hummerhelg
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/mote-med-frivillige/
  Møte med frivillige
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  /innhold/kultur/utleiekalender/utleiekalender/
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  Tildeling av priser og kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/soke-om-kulturmidler/
  Søke om kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/byggeskikkpris/
  Byggeskikkpris
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturpris/
  Kulturpris
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminner/
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturlandskapsprisen/
  Kulturlandskapsprisen
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminnesok/
  Kulturminnesøk
  Bibliotek
  /innhold/kultur/bibliotek/kvitsoy-folkebibliotek/
  Kvitsøy folkebibliotek
  Kulturskolen
  /innhold/kultur/kulturskolen2/kvitsoy-kulturskole/
  Kvitsøy kulturskole
  /innhold/kultur/kulturskolen2/soke-om-elevplass/
  Søke om elevplass
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/kulturkalender/
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/frivillige-lag-og-foreninger/
  Frivillige lag og foreninger
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kultursentrum-groningen/
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/hummerklekkeriet/
  Hummerklekkeriet
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/fiskemottaket/
  Fiskemottaket
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-1/
  Kvitsøy 1
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/en-kjede-av-fyr/
  En kjede av fyr
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  Innbyggerforslag
  Innbyggerforslag
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/ordforeren/
  Ordføreren
  https://opengov.360online.com/Meetings/KVITSOY
  _blank
  Politiske møter og sakspapirer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motekalender-motedokumenter/
  Tidligere politiske saker
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/
  Styrer, råd og utvalg
  https://www.kontrollutv.no/kontrollutvalgene
  _blank
  Kontrollutvalget i Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motereglement/
  Politisk møtereglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  _blank
  Innbyggerforslag
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politikere/
  Kontaktinfo politikere
  /globalassets/dokument/politisk-motekalender/moteplan-2023---forslag-til-kst-25.10.2023.pdf
  Vedtatt politisk møteplan 2023
  /globalassets/dokument/politisk-motekalender/politisk-moteplan-2024.pdf
  Vedtatt politisk møteplan 2024
  Administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/kommunedirektoren/
  Kommunedirektøren
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannens-ledergruppe/
  Kommunedirektørens ledergruppe
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/organisasjonen/
  Organisasjonen og organisasjonskart
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/delegeringsreglement/
  Delegeringsreglement
  Kommunale eierskap og samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-samarbeid/
  Interkommunale samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-selskap/
  Interkommunale selskap
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/eiendomsskatt/
  Eiendomsskatt
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/elektronisk-faktura-til-kommunen/
  Elektronisk faktura til kommunen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkrever/
  Skatteoppkrever
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/prisliste/
  Prisliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/finansreglement/
  Finansreglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/kommunal-fakturering/
  Kommunal fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett/
  Budsjett
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsmelding-og-regnskap/
  Årsmelding og regnskap
  Administrative tjenester
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/borgerlig-vigsel/
  Borgerlig vigsel
  ~/link/271d6b18c99f45b6b3869d3e5511448a.aspx
  Førstelinjerettshjelp
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  Arkiv
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkiv-og-post/
  Arkiv og post
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkivplan/
  Arkivplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/offentlig-postliste/
  Offentlig postliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/foresporsel-om-innsyn/
  Forespørsel om innsyn
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/personvern/
  Personvern
  Næring
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsliv-pa-kvitsoy/
  Næringsliv på Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsplan/
  Næringsplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/lokalt-naringsfond/
  Lokalt næringsfond
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/etablere-egen-bedrift/
  Etablere egen bedrift?
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/bevillinger/
  Bevillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/nyhetsbrev/
  Nyhetsbrev
  Digital kommunikasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/min-side/
  Min Side
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/edialog/
  Edialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/sms-varsling/
  SMS-Varsling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/facebook/
  Facebook
  Ledige stillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-kvitsoy-kommune/
  Ledige stillinger i Kvitsøy kommune
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/forsknings--og-studiestipend/
  Forsknings- og studiestipend
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/er-du-sykepleierstudent/
  Er du sykepleierstudent?
  Personal
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personal/personal/
  Personal
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/beredskap-i-kvitsoy-kommune/
  Beredskap i Kvitsøy kommune
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/koronaviruset/
  Koronaviruset
  Om Kvitsøy
  /om-kvitsoy
  Severdigheter
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/kvitsoy-kirke/
  Kvitsøy kirke
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/trafikksentralen/
  Trafikksentralen
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/steinkorset-og-st.-clemens-kirkeruin/
  Steinkorset og St. Clemens kirkeruin
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/booking-av-guide/
  Booking av guide
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/visitkvitsoy/
  VisitKvitsøy
  Om Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/mat-og-opplevelser/
  _top
  Mat og aktiviteter
  /innhold/kvitsoy/provebo-kvitsoy/
  Prøvebo Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/historie/kommunens-historie/
  Kommunens historie
  /innhold/kvitsoy/historie/bygdebok/
  Bygdebok
  /innhold/kvitsoy/historie/kvitsoy-i-bilder/
  Kvitsøy i bilder
  Friluft og turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/turomrader/
  Turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/allemannsretten/
  Allemannsretten
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/fuglefredningsomrade-paa-eime/
  Fuglefredningsområde på Eime
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/dronebruk/
  Dronebruk
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/hundepark/
  Hundepark
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/kano-til-utlan/
  Kano til utlån
  Overnatting
  /innhold/kvitsoy/overnatting/kvitsoy-maritime-senter/
  Kvitsøy maritime senter
  /innhold/kvitsoy/overnatting/bobil-og-telt/
  Bobil og telt
  /innhold/kvitsoy/overnatting/private-overnattingsmuligheter/
  Andre overnattingsmuligheter
  Transport
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/avstander-pa-kvitsoy/
  Hvordan komme seg rundt på øya
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-pa-kvitsoy/
  Buss på Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/ferjesamband/
  Ferjesamband
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/hurtigbat/
  Hurtigbåt
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-tilfra-mekjarvik/
  Buss til/fra Mekjarvik
  Gjestebrygger og havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/kvitsoy/gjestebrygge-og-havner/batvett-og-nattero/
  Båtvett og nattero
  Butikker og tilbud
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/coop-marked/
  Coop Prix
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/drivstoff/
  Drivstoff
  Idrettsanlegg og lekeplasser
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/kvitsoy-aktivitetshall/
  Kvitsøy aktivitetshall
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/klatrepark-pa-vollsoy/
  Klatrepark på Vollsøy
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/lekeplasser/
  Lekeplasser